Broj zapisa31.507
Broj koncepata16.746
Metapodaci653.675
Broj dijelova876.009
Broj datoteka38.700
Pohranjeno337.67 GB
89 (21-30)
NazivZbirka sadrenih odljeva stećaka od XIII do XVI st.
OpisDigitalnom zbirkom Gliptoteke HAZU obuhvaćena je građa stalnog postava iz Zbirke sadrenih odljeva stećaka gdje je izloženo 32 eksponata. Stećci su u svjetskoj kulturnoj baštini jedinstveni kao nadgrobni kameni spomenici monolitnog karaktera nastali u srednjem vijeku u razdoblju od 13. do 16. stoljeća. Nalaze se na teritoriju četiri države te predstavljaju dio zajedničke tradicije i kulture tih naroda. Evidentirano je oko 70.000 stećaka na 3300 lokaliteta. Naziv stećak dolazi od glagola stajati. Nazivaju ih još i kamik, bilig, kâm, zlamen, kuća i vječni dom, a u narodu: mramorje, mramori, grčko, kaursko, divsko groblje, svatovsko groblje, mašet. Stećci su se postavljali iznad grobnog mjesta kao klasični nadgrobni spomenik, te su obično označavali jedan, ali ponekad i više grobova. U stalnom postavu izloženo je 32 eksponata, koji su većinom odliveni za izložbu L'Art medieval Yougoslave održanoj u Parizu 1950. godine. Neki su odljevi danas bolje sačuvani od originala koji stoje na otvorenom in situ i zbog izloženosti okolišu i atmosferilijama znatno su oštećeni. Većina izloženih stećaka potječe iz jedne od najvećih i najbogatijih nekropola - Radimlje kraj Stoca u Bosni i Hercegovini. Od Hrvatskih nekropola u postavu su zastupljeni stećak i fragment ploče iz Brotnica u Konavlima (kod crkve sv. Luke). U Hrvatskoj je najgušća koncentracija stećaka na području cijele Dalmatinske zagore, širem području neretvanske doline i dubrovačkom području. Izdvojene primjerke imamo u Lici, Kordunu, Baniji i Slavoniji. Stećci se međusobno razlikuju oblikom, veličinom i načinom ukrašavanja. Prema oblicima u kojima ih se izrađuje dijele se u nekoliko osnovnih tipova: ploča, sanduk, sljemenjak, stup i križina-krstača. Ornamenti se dijele u nekoliko skupina: socijalni i religiozni simboli (različiti oblici križeva, oruđe, oružje, mladi mjesec i zvijezde, antropomorfni ljiljani, solarni motivi itd.) figuralne predstave (prikazi muškaraca i žena, borbe, turniri, lov, povorke ljudi, tzv. posmrtna kola, prikazi životinja) te brojni vegetabilni i geometrijski ornamenti. Majstori koji su klesali stećke nazivaju se kovači a izrađivali su ih u dvije klesarske tehnike, niskom i plitkom reljefu. Natpise na stećcima sastavljaju dijaci. Oni su odraz pismenosti koja je obuhvaćala gotovo sve slojeve društva, ponajviše plemstvo i crkvenu vlast. Natpisi na stećcima pisani su isključivo ćirilicom, a po sadržaju su različiti i mogu se podijeliti dvije osnovne skupine: vjerski ili religiozni i svjetovni. Materijal za izradu stećaka najčešće je vapnenac, a u krajevima gdje ga nije bilo, klesani su od serpentina, škriljevca, konglomerata sedre i drugih vrsta kamena. Kamenolomi za vađenje kamena za stećke uglavnom su bili u blizini groblja što je bilo od izuzetne važnosti zbog transporta i težine kamenih blokova do nekoliko tona. Stećci su 2016. godine uvršteni na UNESCO popis kulturne baštine.
  
rrep
21
NazivZlatko Kauzlarić Atač
  
rrep
22
NazivLadislav Šaban - Fotografije orgulja (lokaliteti)
OpisZbirku čine fotografije orgulja nastale tijekom 1960-ih i 1970-ih godina kada je Ladislav Šaban sa suradnicima Eminom Armanom i Božidarom Grgom sakupljao podatke o orguljama u Hrvatskoj za Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture. Fotografije su podijeljene po lokalitetima. Digitalizirane su fotografije dijela hrvatskog priobalja – lokaliteti od Se do Ž. Veći dio ove zbirke znatno je ostećen zbog neadekvatne pohrane prije preuzimanja od strane Odsjeka za povijest hrvatske glazbe HAZU. Projekt digitalizacije ostvaren je zahvaljujući financijskoj potpori Ministarstva kulture Republike Hrvatske.
  
rrep
23
NazivRadovi Zavoda Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
OpisNastavak od Radovi Centra Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru = Acta Centri Academiae scientiarum et artium Slavorum meridionalium Iaderae constituti
  
rrep
24
NazivAnali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
ISSN (tisak)13300598
ISSN (online)18487815
  
rrep
25
NazivHrvatski dijalektološki zbornik
ISSN (tisak)0439691X
ISSN (online)24594849
  
rrep
26
NazivRadovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
OpisNastavlja se kao Radovi Centra Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
  
rrep
27
NazivRadovi Centra Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
OpisNastavak od Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
  
rrep
28
NazivFolia onomastica Croatica
ISSN (tisak)13300695
ISSN (online)18487858
  
rrep
29
NazivLarus : godišnjak Zavoda za ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
ISSN (tisak)03505189
  
rrep
30
89 (21-30)