Broj zapisa31.507
Broj koncepata16.746
Metapodaci653.675
Broj dijelova876.009
Broj datoteka38.700
Pohranjeno337.67 GB
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
1.ProslovLučevnjak, Silvija
Pepelko, Marija
9 – 10
2.Katolička crkva u Hrvatskoj i Slavoniji od austrijskoga konkordata do I. katoličkog kongresa 1900. u ZagrebuKapitanović, Vicko11 – 22
3.Slavonija u nagodbenom sustavu (1868.-1918.)Potrebica, Filip23 – 33
4.Pastirski pohodi biskupa Josipa Jurja Strossmayera u Đakovačkoj i Srijemskoj biskupijiAračić, Pero35 – 42
5.Vinga - rodni kraj o. E. FermendžinaTincul, Marian43 – 46
6.Život i djelo Euzebija FermendžinaDamiš, Ivan47 – 66
7.Našice u vrijeme Kršnjavog i FermendžinaWaller, Josip67 – 75
8.Fermendžin u vrhovnom vodstvu Franjevačkog redaHoško, Franjo Emanuel77 – 87
9.Fermendžin i novi franjevački zakonik tzv. Leonove konstitucijeVukoja, Nikola89 – 98
10.Euzebije Fermendžin i heterodoksno kršćanstvo na hrvatskim prostorimaŠanjek, Franjo99 – 105
11.Bosna Srebrena izmedu dvaju Fermendžinovih kanonskih pohoda (1885. - 1894.)Karamatić, Marko107 – 114
12.Euzebije Fermendžin i PodunavljeSekulić, Ante115 – 122
13.Fra Euzebije Fermendžin i "Annales Minorum" Luke WaddingaPandžić, Bazilije Stjepan123 – 129
14.Fermendžinovi objavljeni izvori za povijest nekih južnih slavenskih narodaBarbarić, Josip131 – 141
15.Euzebije Fermendžin o Jurju KrižanićuGolub, Ivan143 – 154
16.Fermendžinovi listovi o Rafaelu LevakovićuKekić, Nikola N155 – 161
17.Fermendžinovi izvori za povijest 17. i 18. stoljeća Đakovačke ili Bosanske i Srijemske biskupijeŠuljak, Andrija163 – 172
18.Ostavština E. Fermendžina u Arhivu HAZUStrčić, Petar173 – 186
19.Acta CroatiaeFrkin, Vatroslav187 – 192
20.Fermendžinova "Građa za životopis Katančićev"Marijanović, Stanislav193 – 199
21.Barokno slikarstvo u Franjevačkom samostanu i crkvi Sv. Antuna Padovanskog u NašicamaRepanić-Braun, Mirjana201 – 208
22.Acta Bulgariae ecclesiastica o. Euzebija Fermendžina kao etnološki izvorBelaj, Vitomir209 – 212
23.Prosvjetom do duhovne obnove u spomen franjevcu i akademiku o. Euzebiju Ferendžinu^escenarij za radioemisiju213 – 214
24.Predstavljanje knjige "Euzebije Fermendžin : crkveni upravnik i povjesničar" Franje Emanuela Hoška, Našice 19. rujna 1997.Marijanović, Stanislav215 – 217
25.Izložba O. Euzebije Fermendžin od Vinge do Našica, Našice, Galerija Isidor Kršnjavi, 19. 9. 1997. - 30. 9. 1997.219 – 236