Broj zapisa31.507
Broj koncepata16.746
Metapodaci653.675
Broj dijelova876.009
Broj datoteka38.700
Pohranjeno337.67 GB
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
1.
Branimir Glavičić (1926.-2010.)Karbić, DamirGlavičić, Branimir
Akademici: nekrolozi • Akademici
369 – 370
2.Papa i svjetovni vladar na izmaku karolinškog doba - primjer splitskih sinoda dvadesetih godina 10. stoljećaMajnarić, IvanKarolinzi (dinastija)
Crkvena povijest • Koncili
Split
5 – 16
3.Izgradnja gradskih fortifikacija u Trogiru od 13. do 15. stoljećaBenyovsky, IrenaUtvrde
Trogir
17 – 48
4.Vjersko stanje na hrvatskoj obali prema putopisima njemačkih hodočasnika (14.-17. st.)Kružić, KrešimirKršćanstvo • Hodočašća • Nijemci
Hrvatska
49 – 66
5.Inventar dobara šibenskog patricija ser Jurja Kamenarića iz 1451. godineBudeč, GoranKulturna povijest • Diplomatika
Šibenik
67 – 106
6.Nacionalizam i ideologija. Pavao Ritter Vitezović kao nacionalni mislitelj i/ili ideologTopić, MartinaRitter Vitezović, Pavao
Biografske studije • Nacionalni pokreti • Ideologija
107 – 137
7.Od afričke obale do dalmatinske prijestolnice - mletački general Marko Antun Bubić (1735.-1802.)Čoralić, Lovorka
Katušić, Maja
Biografske studije • Vojna povijest • Oružane snage • Afrika
Venecija • Dalmacija
139 – 172
8.Društveni stavovi Franje RačkogMarkus, TomislavRački, Franjo
Biografske studije • Hrvatski povjesničari
173 – 199
9.Regesti isprava 16. stoljeća iz Arhiva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Četvrti dio: Isprave iz razdoblja 1546.-1550.Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Arhivsko gradivo • Diplomatika
203 – 241
10.Anonymi Bele regis notarii Gesta Hungarorum. Anonymus, Notary of King Béla, The Deeds of the Hungarians, prir. Martyn Rady i László Veszprémy. Magistri Rogerii Epistola in miserabile carmen super destructione regni Hungarie per Tartaros facta. Master Roger's Epistle to the Sorrowful Lament upon the Destruction of the Kingdom of Hungary by the Tatars, prir. János M. Bak i Martyn Rady, Central EuropKarbić, DamirPovijest Mađarske245 – 246
11.Uhorsko-pol'ská kronika. Nedocenený pramen k dejinám strednej Európy [Ugarsko-poljska kronika. Nedovoljno cijenjen izvor srednjoeuropske povijesti], prir. Martin Homza, prev. Jana Balegová, Post Scriptum, Bratislava 2009.Orsagova, ZuzanaPoljska • Povijest Mađarske: 11. st.-1866247 – 249
12.Statut Bratovštine sv. Nikole mornara u Kotoru iz 1463. sa alegatima do 1807. godine: Fototipsko izdanje sa prepisima, prevodima i regestima, priređivači Miloš Milošević i Jelena Antović, Bokeljska mornarica Kotor, Kotor 2009.Čoralić, LovorkaMilošević, Miloš • Nikola, sveti
Ius scriptum
Kotor
249 – 251
13.Bernardin Frankapan Modruški, Oratio pro Croatia = Govor za Hrvatsku (1522.), studiju, prijepis i prijevod priredili Ivan Jurković i Violeta Moretti, Katedra Čakavskog sabora Modruše, Modruš 2010.Balić, JurajFrankopan, Bernardin • Jurković, Ivan • Moretti, Violeta
Hrvatska povijest 16. st
Modruš
251 – 252
14.Franciscus Patricius = Frane Petrić, Discussionum peripateticarum, tomus tertius = Peripatetičke rasprave, svezak treći, prir. Mihaela Girardi-Karšulin i Olga Perić, prev. Tomislav Ćepulić i Mihaela Girardi-Karšulin, Institut za filozofiju, Zagreb 2009.Grbavac, BrankaGirardi-Karšulin, Mihaela • Petrić, Frane • Perić, Olga
Povijest filozofije
253 – 254
15.Daniele Farlati, Trogirski biskupi. S dodacima i ispravcima Jacopa Coletija, prijevod s latinskog Kazimir Lučin, uvod i bilješke Jadranka Neralić, Biblioteka knjiga Mediterana, sv. 58, Književni krug, Split 2010.Miljan, Suzana254 – 257
16.Zapisnik franjevačkog samostana u Našicama. Knjiga I. (1739.-1787.), priredili Šime Demo, Maja Rupnik-Matasović, Tamara Tvrtković i Milan Vrbanus, Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Našice - Zagreb - Slavonski Brod 2010.Zujić, AnaTvrtković, Tamara • Matasović, Maja • Demo, Šime • Vrbanus, Milan
Hrvatski institut za povijest
Franjevci
Našice • Slavonija • Srijem • Baranja
257 – 259
17.Vladimir Aleksejevič Mošin, Pod teretom. Autobiografija, Prevod i komentari Nesiba Palibrk-Sukić, Narodna biblioteka Srbije - Gradska biblioteka Pančevo, Pančevo 2008.Najbar-Agičić, MagdalenaMošin, Vladimir • Palibrk-Sukić, Nesiba
Biografske studije
259 – 262
18.Andrija Štampar, Dnevnik s putovanja 1931.-1938., priredili i uredili Željko Dugac i Marko Pećina, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar", Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Srednja Europa, Zagreb 2008.Budeč, MajaPećina, Marko • Dugac, Željko • Štampar, Andrija
Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar" • Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Biografske studije
262 – 264
19.Omer Rak, Danilski riton: struktura i simbolika kultne posude iz srednjeg neolitika, Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić", Šibenik 2008.Kirchhoffer, SonjaGradska knjižnica Juraj Šižgorić
Arheološki nalazi
264 – 266
20.János M. Bak, Studying medieval rulers and their subjects: Central Europe and beyond, ur. Balázs Nagy i Gábor Klaniczay, Variorum collected studies series, Ashgate, Farnham i Burlington 2010.Majnarić, IvanNagy, B • Bak, Janos M
Povijest Europe: srednji vijek
266 – 271
21.Kosana Jovanović, Two Funerals and "Two Bodies" of King Richard II. A Study on the Idea of Kingship, Transference of Power and Political Theology, VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken 2010.Miljan, SuzanaJovanović, Kosana
Povijest Velike Britanije
271 – 274
22.Alison Brown, The Return of Lucretius to Renaissance Florence, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 2010. :Špoljarić, LukaPovijest Firence274 – 276
23.Heidi Breuer, Crafting the Witch. Gendering Magic in Medieval and Early Modern England, Routledge, London 2009.Jovanović, KosanaPovijest Engleske277 – 279
24.Iva Kurelac, Dinko Zavorović: šibenski humanist i povjesničar, Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić", Šibenik 2008.Miljan, SanjaKurelac, Iva • Zavorović, Dinko
Biografske studije
279 – 281
25.Géza Pálffy, Povijest Mađarske. Ugarska na granici dvaju imperija (1526.-1711.), Biblioteka Historia Croatica, sv. 57, Meridijani, Zagreb 2010.Klaužer, VedranPalffy, Geza
Povijest Mađarske
281 – 285
26.Antun - Tonko Tomić, Dobrota: Povijesnica bokeljskog pomorstva (Pomorska i kulturna povijest Dobrote XVI-XX st.), Hrvatsko građansko društvo Crne Gore - Kotor, Dobrota 2009.Čoralić, LovorkaTomić, Antun
Crna Gora • Povijest pomorstva
Kotor • Dobrota
285 – 287
27.Dragan Damjanović, Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije i sakralna baština župe Molve, Leykam International, Zagreb 2010.Zujić, AnaDamjanović, Dragan • Marija, Majka Božja
Crkve (Arhitektura)
Molve
288 – 290
28.Marijan Šabić, Iz zlatnog Praga. Češka književnost i kultura u hrvatskoj književnoj periodici 1835.-1903., Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet - Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Zagreb - Slavonski Brod 2009.Crnjac, MajaŠabić, Marijan
Češka književnost
Hrvatska • Praha
290 – 293
29.Pavao Maček, Plemeniti rodovi Jelačića: I. Rod Jelačića od Prigorja, Pušče, Buzina i Pretkovca (Krapine): II. Rod Jelačića od Biševića: S priloženim rodoslovnim stablima, Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije "Tkalčić", Radovi, knj. 20, Zagreb 2010.Jurković, IvanJelačić (obitelj) • Maček, Pavao
Obiteljska rodoslovlja
Buzin
293 – 296
30.Petar Šimunović, Uvod u hrvatsko imenoslovlje, Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb 2009.Šutić, IvanŠimunović, Petar
Onomastika
296 – 298
31.Toponimija otoka Vrgade, Sveučilište u Zadru, Centar za jadranska onomastička istraživanja, Biblioteka Onomastica Adriatica, knj. 3. (gl. urednik Vladimir Skračić), Zadar 2009.Čoralić, LovorkaSveučilište
Vrgada (otok) • Toponimija
298 – 300
32.Mirela Slukan Altić, Povijesni atlas gradova. V. svezak: Varaždin, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Državni arhiv Varaždin, Zagreb - Varaždin 2009.Huzjan, VladimirSlukan Altić, Mirela
Hrvatska povijest: atlasi
Varaždin
300 – 301
33.Na rubu zakona: društveno i pravno neprihvatljiva ponašanja kroz povijest. Zbornik radova sa znanstvenog kolokvija Dies historiae održanog 13. prosinca 2007. u Zagrebu, ur. Suzana Miljan, Biblioteka Dies historiae, knj. 3., Zagreb 2009.Klaužer, VedranMiljan, Suzana
Kulturna povijest
302 – 305
34.Humanitas et litterae ad honorem Franjo Šanjek. Zbornik u čast Franje Šanjeka, priredili Lovorka Čoralić i Slavko Slišković, Dominikanska naklada Istina, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2009.Novak, ZrinkaŠanjek, Franjo • Čoralić, Lovorka • Slišković, Slavko
Akademici
306 – 313
35.Honoris causa. Tanulmányok Engel Pál tiszteletére [Honoris causa. Studije u čast Pála Engela], ur. Tibor Neumann i György Rácz, MTA Történettudományi intézete - Pázmány Péter katolikus egyetem Bölcsészettudományi kara, Budapest - Piliscsaba 2009.Karbić, DamirEngel, Pál
Biografske studije
313 – 317
36.Hrvatsko-crnogorski dodiri / crnogorsko-hrvatski dodiri: identitet povijesne i kulturne baštine Crnogorskog primorja. Zbornik radova, uredila Lovorka Čoralić, Hrvatski institut za povijest, Matica hrvatska, Zagreb 2009.Novak, ZrinkaČoralić, Lovorka
Crnogorsko primorje • Povijest: zbornici
Hrvatska
317 – 323
37.Zrínyi Miklós élete és öröksége. A 2008. november 7-8-án Zrínyi Miklós születésének 500. évfordulója alkalmából Szigetváron rendezett konferencia előadásainak szerkesztett szövege [Život i baština Nikole Zrinskog. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Sigetu 7.-8. studenoga 2008. povodom 500. obljetnice njegova rođenja], ur. Varga Zoltán, Szigetvári Várbaráti Kör, Szigetvár 2010.Karbić, Damir
Miljan, Suzana • Klaužer, Vedran
Zrinski, Nikola
Povijest: zbornici
323 – 325
38.Sedamnaest stoljeća zadarske Crkve: Zbornik radova sa znanstvenog skupa o 1700. obljetnici mučeništva sv. Stošije (Anastazije), Zadar, 16. – 18. studenoga 2004., svezak I. (Od ranokršćanskog razdoblja do pada Mletačke Republike), uredio Livio Marijan, Zadarska nadbiskupija – Sveučilište u Zadru, Zadar 2009.Dunatov, ŠimeStošija (Anastazija), sveta
Zbornici
Zadar
325 – 328
39.Crkva i samostan paških benediktinki. Zbornik radova sa znanstveno-stručnoga skupa održanog u Pagu 25. rujna 2004. godine posvećen uspomeni opatice Gertrude Magaš, ur. Miroslav Granić, Matica hrvatska Pag – Samostan benediktinki sv. Margarite u Pagu, Pag 2010.Gulin, AnteZbornici
Pag
328 – 331
40.Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 51, Zadar 2009.Novosel, FilipZbornici
Pag
331 – 333
41.Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, sv. 48, Zagreb – Dubrovnik 2010.Novak, ZrinkaPovijesni časopisi (tema)333 – 336
42.Problemi sjevernog Jadrana, sv. 9, Rijeka 2008.Radošević, MilanČasopisi336 – 339
43.Problemi sjevernog Jadrana, sv. 10, Rijeka 2009.Cetina, ŽeljkoČasopisi339 – 340
44.Povijesni prilozi, god. 28, br. 36 (292 str.) – br. 37 (404 str.), Zagreb 2009.Novosel, FilipPovijesni časopisi (tema)341 – 343
45.Historijski zbornik, god. 62, br. 1 (306 str.) – br. 2 (368 str.), Zagreb 2009.Šutić, IvanPovijest: zbornici344 – 347
46.Croatica Christiana periodica, Časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, god. 33, br. 63 (248 str.) – 64 (218 str.), Zagreb, 2009.Biočić, AnaKatolički bogoslovni fakultet
Katolički časopisi (tema)
347 – 349
47.Scrinia Slavonica. Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, sv. 9, Slavonski Brod 2009.Miljan, SuzanaPodružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje
Povijesni časopisi (tema)
349 – 352
48.Pilar: časopis za društvene i humanističke studije, god. 4, br. 7-8 (1-2), Zagreb 2009.Zvonar, IvicaInstitut društvenih znanosti Ivo Pilar
Časopisi
352 – 354
49.Medium Aevum Quotidianum, br. 59, Krems 2009.Miljan, SuzanaPovijest: zbornici354 – 356
50.Medium Aevum Quotidianum, br. 60, Krems 2010.Klaužer, Vedran
Miljan, Suzana
Povijest: zbornici356 – 357
51.Cahiers de civilisation médiévale, Xe-XIIe siècles, god. 52, br. 205-208, Poitiers 2009.Miljan, SuzanaPovijest: zbornici357 – 361
52.Hodimir Sirotković (1918.-2009.)Gulin, AnteSirotković, Hodimir
Akademici • Akademici: nekrolozi
365 – 367
53.Lujo Margetić (1920.-2010.)Jurković, IvanMargetić, Lujo
Akademici • Akademici: nekrolozi
371 – 376
54.Ivan Kampuš (1924.-2010.)Ladić, ZoranKampuš, Ivan
Biografske studije
377 – 383
55.Tomislav Markus (1969.-2010.)Kolak Bošnjak, ArijanaMarkus, Tomislav
Biografske studije
385 – 386
56.Josip Barbarić (1937.-2010.)Kurelac, IvaBarbarić, Josip
Biografske studije
387 – 388