Broj zapisa31.507
Broj koncepata16.746
Metapodaci653.675
Broj dijelova876.009
Broj datoteka38.700
Pohranjeno337.67 GB
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
1.Europski klerici i misionari o Mongolima: percepcija stepskih barbara u Europi sredinom 13. stoljećaSardelić, MirkoPovijest Europe • Mongolski narodi • Nomadi1 – 21
2.Rakovečka trasa "vojničke" ili Kolomanove cestePajur, FranjoPutovanja i ekspedicije • Cestovni promet
Rakovec
23 – 37
3.Od Ulcinja do Drača - albanski useljenici u Mlecima (14.-18. stoljeće)Čoralić, LovorkaPovijest Venecije • Migracije • Albanci39 – 82
4.Plemićka obitelj Krupić iz Velike Mlake u 15. i 16. stoljećuMiljan, SuzanaObiteljska rodoslovlja • Biografske studije
Velika Mlaka
83 – 125
5.Položaj obrtničkih naučnika i pomoćne radne snage u Splitu sredinom 15. stoljećaAndrić, TonijaPovijest Splita • Cehovi • Povijest srednjega vijeka • Obrtništvo127 – 147
6.Glagoljska Bilježnica šćitarjevačkog župnika od 1524. do 1526. godine. Prilog proučavanju crkvenog i seoskog života u zagrebačkoj okolici u ranom novom vijekuLadić, Zoran
Budeč, Goran
Crkvena povijest • Glagoljica • Društveni život (Sociologija)149 – 189
7.Imena, oznake, zapovjednici, pripadnost i raspored galija u Lepantskoj bitci (1571.)Kužić, KrešimirPomorstvo • Oružane snage • Lepantska bitka (1571.)191 – 218
8.Dopo la morte dell quondam signor Giouanni Casio dotor... Inventar ninskog plemića Ivana Kašića s kraja 17. stoljećaKatušić, Maja
Majnarić, Ivan
Obiteljska rodoslovlja • Historiografija
Nin
219 – 271
9.Fizika u hrvatskim pučkim školama sredinom 19. stoljećaVukelja, TihomirFizika • Nastava fizike273 – 310
10.Hrvatsko akademsko potporno društvo (1894.-1914.)Luetić, TihanaSveučilište
Humanitarne organizacije
311 – 332
11.Ban Dragutin Khuen-Héderváry, Herman Bollé i grob srpskog kralja Milana Obrenovića u crkvi manastira KrušedolaDamjanović, DraganObrenović, Milan • Khuen-Hedervary, Dragutin • Bollé, Herman
Nadgrobni spomenici
333 – 354
12.Regesti isprava 16. stoljeća iz Arhiva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Peti dio: Isprave iz razdoblja 1551.-1554.Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Arhivsko gradivo • Diplomatika
357 – 384
13.Az Árpád-hazi hercegek, hercegnők és a királynék okleveleinek kritikai jegyzéke, Regesta ducum, ducissarum stirpis Arpadianae necnon reginarum Hungariae critico-diplomatica, prir. Attila Zsoldos, A Magyar Országos Levéltár Kiadványai, knj. 2, Forráskiadványok, sv. 45, Magyar Országos Levéltár - MTA Történettudományi intézete, Budapest 2008.Miljan, Suzana
Karbić, Damir
Zsoldos, Attila
Povijest Mađarske: 11. st.-1866
387 – 389
14.Rogerije iz Apulije, Carmen miserabile, s latinskog preveo i priredio Mirko Sardelić, Matica hrvatska, Posebna izdanja, Zagreb 2010.Miljan, SanjaPovijest Mađarske: 11. st.-1866389 – 391
15.Dražen Vlahov, Zbirka glagoljskih isprava iz Istre, Državni arhiv u Pazinu, Posebna izdanja, sv. 19, Glagoljski rukopisi 8, Pazin 2010.Ladić, ZoranPaleografija391 – 393
16.Giovanni Giacomo Caroldo, Istorii Venetiene [Mletačka povijest], prir. Şerban V. Marin, Arhivele Nationale ale României, sv. 1: De la originile Cetătii la moartea dogelui Giacopo Tiepolo (1249) [Od osnutka Grada do smrti dužda Jakova Tiepola], Bucureşti 2008.; sv. 2: De la alegerea dogelui Marino Morosini la moartea dogelui Bartolomeo Gradenigo (1249-1342) [Od izbora dužda Marina Morosinija do smrNastasoiu, Dragos Gh
Karbić, Damir
Povijest Venecije394 – 395
17.Ljerka Šimunković, Dalmacija godine Gospodnje 1553.: Putopis po Istri, Dalmaciji i Mletačkoj Albaniji 1553. godine, zapisao Zan Battista Giustinian, prema transkripciji Šime Ljubića prevela i priredila Ljerka Šimunković, Dante Alighieri, Split 2011.Čoralić, LovorkaŠimunković, Ljerka
Albanija: povijest • Povijest Istre • Povijest Dalmacije
395 – 397
18.Gašpar Vinjalić, Kratki povijesni i kronološki pregled zbivanja koja su se dogodila Slavenima u Dalmaciji, Hrvatskoj i Bosni 1514.-1769., preveo, dodao podnaslove i uputnice na vrela Bruno Pezo, uskladio s izvornikom i popratio objašnjenjima Vicko Kapitanović, Književni krug, Split 2010.Gulin, AnteVinjalić, Gašpar
Povijest Slavena
397 – 400
19.Ljerka Šimunković - Nataša Bajić-Žarko - Miroslav Rožman, Pisma Ivana Luke Garagnina bratu Dominiku 1806. -1814., Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 22, Državni arhiv u Splitu, Split 2008./2009.Čoralić, LovorkaPovijest Dalmacije400 – 401
20.Autoportret jednog intelektualca u doba socijalizma: svijet arheologa Stojana Dimitrijevića kroz pisma ženi od 1955. do 1964. godine, priredile Mira Kolar-Dimitrijević i Elizabeta Wagner, Srednja Europa, Zagreb 2010.Jura, AnaDimitrijević, Stojan
Arheolozi
402 – 404
21.Attila Zsoldos, Magyarország világi archontológiája 1000-1301 [Svjetovna arhontologija Ugarske 1000.-1301.], História - MTA Történettudományi intézete, Budapest 2011.Karbić, DamirZsoldos, Attila
Povijest Mađarske: 11. st.-1866
404 – 406
22.Rijetkosti u Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti: Katalog inkunabula i knjiga 16. stoljeća. Raritates typographicae quae in Bibliotheca Academiae scientiarum et artium Croaticae asservantur: Catalogus incunabulorum et librorum saeculo XVI typis impressorum, sv. 10, ur. Anica Nazor, sastavila i bilješkama popratila Tamara Runjak, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 2011.Kurelac, IvaHrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Knjižnica
Raritetna djela: bibliografije i katalozi • Inkunabule: bibliografije i katalozi
406 – 409
23.Toponimija otoka Murtera, Sveučilište u Zadru, Centar za jadranska onomastička istraživanja, Biblioteka Onomastica Adriatica, knj. 4, ur. Vladimir Skračić, Zadar 2010.Dunatov, ŠimeHrvatski jezik: toponimija
Murter
409 – 411
24.Lexikón stredovekých miest na Slovensku [Leksikon srednjovjekovnih gradova u Slovačkoj], ur. Martin Štefánik, Ján Lukačka et al., Prodama, Bratislava 2010.Orsagova, ZuzanaLeksikografija • Povijest srednjega vijeka • Gradovi • Slovačka409 – 413
25.Indira Šamec Flaschar, Akademička galerija slikah: Bibliografija priloga o Strossmayerovoj galeriji starih majstora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 1842.-1946., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 2011.Zvonar, IvicaHrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Strossmayerova galerija starih majstora
Galerije • Slikarstvo
413 – 414
26.Dragoş Năstăsoiu, Gothic Art in Romania, NOI Media Print, Bucureşti 2010.Miljan, SuzanaRumunjska • Gotika414 – 417
27.Zrinko Mičetić, Praputnjak i Vinodolski zakon, Kulturno društvena udruga "Praputnjak", Praputnjak 2009.Šutić, IvanPovijest srednjega vijeka • Praputnik • Hrvatska povijest 12.-15. st417 – 418
28.Slaven Bertoša, Osebujno mjesto austrijske Istre: lupoglavski kraj u srednjem i novom vijeku, Srednja Europa, Zagreb 2011. :Cetina, ŽeljkoBertoša, Slaven
Povijest Istre
419 – 420
29.Antal Molnár, Egy raguzai kereskedőtársaság a hódolt Budán. Scipione Bona és Marino Bucchia vállalkozásának története és dokumentumai (1573-1595). Eine Handelsgesellschaft aus Ragusa im osmanischen Ofen. Geschichte und Dokumente der Gesellschaft von Scipione Bona und Marino Bucchia (1573-1595), Budapest Főváros Levéltára, Budapest 2009.Klaužer, VedranPovijest Mađarske
Budimpešta
420 – 422
30.Marino Manin, Istra na raskrižju. O povijesti migracija pučanstva Istre, Institut za migracije i narodnosti - Profil, Zagreb 2010. :Radić, MarkoManin, Marino
Povijest Istre • Migracije
422 – 424
31.Violence and the Medieval Clergy, ur. Gerhard Jaritz i Ana Marinković, CEU Medievalia, sv. 16, Medium Aevum Quotidianum Sonderband, sv. 26, Budapest 2011.Miljan, SuzanaSvećenici • Povijest srednjega vijeka424 – 427
32.Otoci Ist i Škarda, ur. Josip Faričić, Sveučilište u Zadru - Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije - Matica hrvatska: ogranak u Zadru - Hrvatsko geografsko društvo: Zadar, Zadar 2010.Čoralić, LovorkaGeografija • Ist (otok) • Škarda(otok)428 – 430
33.Sveti Ivan Zelina - povijest i kultura. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa, ur. Ante Gulin, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za društvene znanosti, Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti i Grad Sveti Ivan Zelina, Zagreb - Sv. Ivan Zelina 2010.Jura, AnaZavičajne monografije
Zelina
430 – 434
34.Dominikanci u Hrvatskoj, ur. Igor Fisković, Galerija Klovićevi dvori - Hrvatska dominikanska provincija, Zagreb 2011.Čoralić, LovorkaDominikanci
Hrvatska
434 – 435
35.Az grišni diak Branko pridivkom Fučić". Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920.-1999.), ur. Tomislav Galović, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu - Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu - Staroslavenski institut u Zagrebu - Sveučilišna knjižnica u Rijeci - Općina Malinska-Dubašnica, Malinska - RijekaKosanović, OzrenFučić, Branko
Akademici • Biografske studije
436 – 439
36.Zbornik o Šimi Ljubiću. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa, ur. Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2009.Jura, AnaLjubić, Šime
Biografske studije
439 – 445
37.Godina 1918.: prethodnice, zbivanja, posljedice. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 4. i 5. prosinca 2008., ur. Zlatko Matijević, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2010.Luetić, TihanaHrvatska povijest: prvi svjetski rat • Hrvatska povijest: kao dio Kraljevine Jugoslavije445 – 448
38.Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 52, Zadar - Zagreb 2010.Novosel, FilipPovijesna znanost: časopisi448 – 450
39.Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, sv. 49, Zagreb - Dubrovnik 2011.Balić, JurajPovijesna znanost: časopisi450 – 453
40.Povijesni prilozi, god. 29, br. 38 - br. 39, Zagreb 2010.Novosel, FilipPovijesna znanost: časopisi453 – 456
41.Historijski zbornik, god. 63, br. 1-2, Zagreb 2010.Jovanović, KosanaPovijesna znanost: časopisi456 – 460
42.Croatica Christiana periodica. Časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, god. 34, br. 65 - 66, Zagreb 2010.Biočić, AnaCrkvena povijest • Povijesna znanost: časopisi460 – 462
43.Scrinia Slavonica. Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, sv. 10, Slavonski Brod 2010.Miljan, SuzanaPovijest Slavonije • Povijest Srijema • Povijest Baranje • Povijesna znanost: časopisi462 – 468
44.Godišnjak Njemačke zajednice. DG Jahrbuch, sv. 18, Osijek 2011.Jura, AnaNjemačka nacionalna manjina
Hrvatska
468 – 470
45.Tkalčić: godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije, sv. 14, Zagreb 2010.Zvonar, IvicaBiskupije i nadbiskupije • Povijesna znanost: časopisi
Zagreb
471 – 474
46.Macedonian Historical Review, sv. 1, Skopje 2010.Jarik, JelenaPovijesna znanost: časopisi
Makedonija
474 – 477
47.Medium Aevum Quotidianum, br. 61, Krems 2011.Budeč, GoranPovijesna znanost: časopisi
Austrija
477 – 479
48.Cahiers de civilisation médiévale, Xe-XIIe siecles, god. 53, br. 209-212, Poitiers 2010.Miljan, SuzanaPovijesna znanost: časopisi
Francuska
479 – 483
49.Jakov Stipišić (1920.-2010.)Gulin, Ante
Raukar, Tomislav • Matijević-Sokol, Mirjana
Stipišić, Jakov
Povjesničari • Nekrolozi
487 – 492
50.Szabolcs de Vajay (1921.-2010.)Karbić, DamirVajay, Szabolcs de
Povjesničari • Nekrolozi
493 – 495