Broj zapisa31.507
Broj koncepata16.746
Metapodaci653.675
Broj dijelova875.520
Broj datoteka38.700
Pohranjeno337.67 GB
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
1.Hrvatsko prirodoznanstveno nazivlje u Vitezovićevim kalendarimaBorić, MarijanaVitezović, Pavao Ritter
Hrvatski jezik: stručno nazivlje • Kalendari, almanasi • Prirodne znanosti
1 – 11
2.Pojednojezičenje znanosti kao hegemonijalni projekt: europske perspektive i anglofone stvarnostiGehrmann, Siegfried
Rončević, Ivana
Engleski jezik • Značenje znanja i znanosti općenito13 – 44
3.Imenice muškoga roda u jeziku Josipa KozarcaHam, SandaKozarac, Josip
Hrvatski jezik: imenice • Hrvatski jezik: morfologija
45 – 76
4.O grafemu i hrvatskoj abecediMarković, IvanHrvatski jezik: pravopis • Hrvatski jezik: fonologija77 – 112
5.O definiciji kategorije glagolskog stanjaPolančec, Jurica113 – 130
6.Teličnost u hrvatskomSarić, DaliborkaHrvatski jezik: glagoli131 – 147
7.O Školskom rječniku s normativne strane : Matea Birtić, Goranka Blagus Bartolec, Lana Hudeček i dr.: Školski rječnik hrvatskoga jezika, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Školska knjiga, Zagreb, 2012.Bagdasarov, A. RHrvatski jezik: rječnici149 – 156
8.Milan Mihaljević: Slavenska poredbena gramatika, 2. dio: Morfologija, Prozodija, Slavenska pradomovina, Školska knjiga, Zagreb 2014.Žagar, MateoSlavenski jezici: gramatika157 – 166
9.Bulcsú László : Čakovec, 9. X. 1922. - Čabraji kraj Križevaca, 4. I. 2016.Kovačec, AugustLingvisti167 – 174