Broj zapisa31.507
Broj koncepata16.746
Metapodaci653.675
Broj dijelova876.009
Broj datoteka38.700
Pohranjeno337.67 GB
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
1.Akademiku Milanu Mogušu povodom 90-te obljetnice rođenjaMaresić, Jela
Menac-Mihalić, Mira
Moguš, Milan
Akademici • Lingvisti
XI – XVII
2.Bibliografija radova akademika Milana MogušaFilipović, Ivana
Schubert, Bojana
Moguš, Milan
Akademici • Lingvisti • Hrvatski jezik: bibliografije i katalozi • Lingvistika: bibliografije i katalozi
XIX – XXXIV
3.Čakavski markeri senjskoga govoraBašić, MartinaHrvatski jezik: dijalektologija
Senj
1 – 12
4.Čakavsko hust 'grm, žbun', kajkavsko husta/hosta 'šuma; grmlje, žbunje, šikara, gustiš'Borys, WieslawHrvatski jezik: etimologija • Hrvatski jezik: dijalektologija13 – 20
5.Istrorumunjski nazivi koji se tiču tiještenja maslinaFilipi, GoranRumunjski jezik21 – 41
6.Prezimena - vrela dijalektnih podatakaFrančić, AnđelaHrvatski jezik: dijalektologija • Hrvatski jezik: prezimena43 – 55
7.Čakavština Milene Rakvin Mišlov i kaljski govorGalić, Josip
Lisac, Josip
Hrvatski jezik: dijalektologija • Čakavsko narječje57 – 78
8.Riječi iz značenjskoga polja ribolova i života uz rijekuKolenić, LjiljanaRibarstvo • Hrvatski jezik: leksikologija79 – 90
9.Kontekstualne varijante prijedloga u (kajkavskom) govoru JesenjaKovačec, AugustHrvatski jezik: dijalektologija • Kajkavsko narječje91 – 109
10.Šezdeset i pet godina Katedre za dijalektologiju i povijest hrvatskog jezika na Sveučilištu u ZagrebuKuzmić, BorisFilozofski fakultet
Hrvatski jezik: dijalektologija
111 – 127
11.Imenička sklonidba u sjevernočakavskim dijalektima u 20. st.Lukežić, IvaHrvatski jezik: dijalektologija129 – 149
12.Leksikografska obrada priloga u dijalektnim rječnicimaMaresić, JelaHrvatski jezik: leksikografija • Hrvatski dijalektološki rječnici151 – 162
13.Rima u frazeologiji hrvatskih narječjaMenac, AnticaHrvatski jezik: dijalektologija • Hrvatski jezik: frazeologija163 – 169
14.O otkriću glagoljskoga Senjskoga misala i njegovih rijetkih primjerakaNazor, AnicaGlagoljica • Misali, brevijari171 – 177
15.O višerječnim svezama u Senjskom rječniku Milana MogušaTurk, MarijaMoguš, Milan
Hrvatski dijalektološki rječnici
Senj
179 – 187
16.Aleksej Šahmatov i problem posavskoga akutaUžarević, JosipHrvatski jezik: gramatika • Akcentuacija189 – 207
17.O odnosu infinitiva i prezenta glagola u govoru KostreneVranić, SilvanaHrvatski jezik: dijalektologija • Hrvatski jezik: glagoli209 – 224
18.Gdje vuk podne zvoni, a lisica poštu nosi - zoonimski frazemi mjesnoga govora KominaVukša Nahod, Perina
Malnar, Marija
Hrvatski jezik: dijalektologija • Hrvatski jezik: zoonimija225 – 248
19.Jezične mijene u grobničkom govoruZubčić, Sanja
Šupljika, Darja
Hrvatski jezik: dijalektologija
Grobnik
249 – 267
20.Bibliografija Hrvatskoga dijalektološkog zbornika (1956. - 2016.)Maresić, JelaHrvatski jezik: dijalektologija • Hrvatski jezik: bibliografije i katalozi269 – 286