Broj zapisa31.507
Broj koncepata16.746
Metapodaci653.675
Broj dijelova876.009
Broj datoteka38.700
Pohranjeno337.67 GB
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
1.Nove spoznaje o prijedlogu zi u sjevernočakavskom arealuBašić, MartinaČakavsko narječje • Hrvatski jezik: dijalektologija • Hrvatski jezik: prijedlozi
Grižane • Crikvenica
1 – 13
2.Izoglosa progresivnoga pomaka starih praslavenskih cirkumfleksa na području hrvatskoga jezikaCelinić, Anita
Menac-Mihalić, Mira
Akcentuacija • Hrvatski jezik: dijalektologija91 – 110
3.Uporaba i značenje glagolskih vremena u govorima kajkavskih narječjaBrlobaš, ŽeljkaKajkavsko narječje • Glagolska vremena • Hrvatski jezik: glagoli • Hrvatski jezik: dijalektologija37 – 62
4.O metodologiji istraživanja lažnih prijatelja između odabranih mjesnih govora kajkavskog narječjaBlažeka, Đuro
Franc, Vendi
Etimologija • Hrvatski jezik: dijalektologija15 – 36
5.Prleško-medžimurski jezikovni stikJakop, TjašaSlovenski jezik: dijalektologija
Međimurje • Slovenija
147 – 161
6.Iz morfologije govora TršćaMalnar, MarijaKajkavsko narječje • Hrvatski jezik: morfologija • Hrvatski jezik: dijalektologija
Čabar
203 – 216
7.Ikavsko-ekavski refleksi jata u štokavskim govorima istočnoga karlovačkoga PokupljaMarinković, MarinaHrvatski jezik: morfologija • Hrvatski jezik: dijalektologija
Karlovac
229 – 248
8.Osvrt na prozodijske izoglose u kajkavskome narječjuLončarić, MijoKajkavsko narječje • Prozodija • Hrvatski jezik: dijalektologija187 – 201
9.Etnolingvistička istraživanja i GIS (lingvistička geografija i etnološka kartografija)Brozović-Rončević, Dunja
Štokov, Ivana
Geografske karte • Etnolingvistika
Europa • Hrvatska
63 – 89
10.I naša o Vinku Žgan(e)cuFrančić, AnđelaŽganec, Vinko
Hrvatski jezik: antroponimija
111 – 128
11.Kajkavski govori u okolici Jastrebarskoga: Petrovina i DomagovićGalić, Josip
Lisac, Josip
Kajkavski govori
Petrovina • Jastrebarsko
129 – 145
12.Razlike u čakavskim i ikavsko-ekavskim govorima sjevernoga i srednjega GradišćaKinda-Berlaković, Andrea ZorkaHrvatski jezik: dijalektologija
Gradišće
163 – 176
13.Dijalektološki rad Dalibora BrozovićaLisac, JosipBrozović, Dalibor
Hrvatski jezik: dijalektologija • Lingvisti
177 – 185
14.Prefiksi pre-, pro-, pri- i pra- u kajkavskome narječjuMaresić, JelaKajkavsko narječje • Hrvatski jezik: morfologija • Hrvatski jezik: dijalektologija217 – 228
15.Mjesni govori Kavrana u kontekstu sjeverozapadnih ližnjanskih govoraPliško, LinaHrvatski jezik: dijalektologija
Ližnjan
249 – 265
16.Prekrivanje čakavskih, perojskih, istrskoslovenskih, istroromunskih, istriotskih in istrskobeneških izrazov v izbrani istrski leksikiTodorović, Suzana
Filipi, Goran
Hrvatski jezik: etimologija • Hrvatski jezik: dijalektologija
Istra
267 – 282
17.Refleksi *q u istarskim čakavskim govorima zastupljenim u dijalektološkim atlasimaVranić, SilvanaHrvatski jezik: dijalektologija
Istra
283 – 297
18.Riječ akademika Augusta Kovačeca, tajnika Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na otvorenju 13. znanstvenoga skupa o hrvatskim dijalektima 29. - 30. rujna 2016. u ZagrebuKovačec, AugustHrvatski jezik: dijalektologijaXI – XVIII