Broj zapisa31.507
Broj koncepata16.746
Metapodaci653.675
Broj dijelova876.009
Broj datoteka38.700
Pohranjeno337.67 GB
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
1.Pravna narav pomorskoga dobraDegan, Vladimir Đuro5 – 18
2.Fraudulent transport documents under the UCP: Controversies and possible solutionsPejović, Časlav19 – 34
3.Obalna straža Republike HrvatskeBarić-Punda, Vesna
Juras, Damir • Kardum, Irena
35 – 60
4.Međunarodnopravni status izbjeglica na Sredozemnom moruRudolf, Davorin
Kovačević, Anamaria
61 – 90
5.Vađenje podrtina i potonulih stvari u svjetlu novele Pomorskog zakonika iz 2013. godineSkorupan Wolff, Vesna
Padovan, Adriana Vincenca
91 – 143
6.Pravni odnosi iz zakupa broda prema odredbama BIMCO obrasca Barecon 2001Pijaca, Marija145 – 209
7.Sklapanje ugovora o vezu i ugovora o ostavi plovila konkludentnim činima (Vrhovni sud Republike Hrvatske, presuda broj: Rev-877/1991 od 18. rujna 1991.)Skorupan Wolff, Vesna222 – 223
8.Potonuće plovila na vezu - ugovorno isključenje odgovornosti marine za skrivene mane plovila (Vrhovni sud Republike Hrvatske, presuda broj: II Rev-24/1997-2 od 17. svibnja 2001.)Skorupan Wolff, Vesna211 – 213
9.Požar plovila na vezu - odgovornost za štetu (Vrhovni sud Republike Hrvatske, presuda broj: Rev-20/08-2 od 2. srpnja 2008.)Skorupan Wolff, Vesna214 – 217
10.Odgovornost za krađu plovila na vezu i posljedice neispunjenja ugovorne obveze predaje plovila marini iz ugovora o vezu i čuvanju plovila (Vrhovni sud Republike Hrvatske, presuda broj: Rev - 244/2013 od 17. travnja 2013.)Skorupan Wolff, Vesna218 – 221
11.The IMLI Manual on International Maritime Law, Volume II: Shipping law. David Joseph Attard (gl. ur.), Oxford Univeristy Press, Oxford, 2016Bulum, Božena231 – 238
12.The IMLI Manual on International Maritime Law, Volume I: The law of the sea. David Joseph Attard (gl. ur.), Oxford Univeristy Press, Oxford, 2014Parlov, Iva225 – 230
13.The IMLI Manual on International Maritime Law, Volume III: Environmental law and maritime security law. David Joseph Attard (gl. ur.), Oxford Univeristy Press, Oxford, 2016Skok, Martina239 – 249
14.Dragan Bolanča, Prometno pravo Republike Hrvatske, izdavač: Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, 2017Luttenberger, Axel250 – 254
15.Petra Amižić Jelovčić, Željka Primorac, Nikola Mandić, Obalna straža Republike Hrvatske, izdavač: Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, 2017Siriščević, Ena255 – 261
16.Dani otvorenih vrata Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (2017.)Vujasinović, Marula263 – 267