Broj zapisa30.933
Broj koncepata16.634
Metapodaci644.755
Broj dijelova824.907
Broj datoteka38.117
Pohranjeno300.01 GB
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
1.Pravna narav pomorskoga dobraDegan, Vladimir Đuro5 – 18
2.Fraudulent Transport Documents under the UCP: Controversies and Possible SolutionsPejović, Časlav19 – 34
3.Obalna straža Republike HrvatskeBarić-Punda, Vesna
Juras, Damir • Kardum, Irena
35 – 61
4.Međunarodnopravni status izbjeglica na Sredozemnom moruRudolf, Davorin
Kovačević, Anamaria
63 – 93
5.Vađenje podrtina i potonulih stvari u svjetlu novele Pomorskog zakonika iz 2013. godineSkorupan Wolff, Vesna
Padovan, Adriana Vincenca
95 – 147
6.Pravni odnosi iz zakupa broda prema odredbama BIMCO obrasca Barecon 2001Pijaca, Marija149 – 214
7.Sklapanje ugovora o vezu i ugovora o ostavi plovila konkludentnim činima (Vrhovni sud Republike Hrvatske, presuda broj: Rev-877/1991 od 18. rujna 1991.)Skorupan Wolff, Vesna215 – 216
8.Potonuće plovila na vezu - ugovorno isključenje odgovornosti marine za skrivene mane plovila (Vrhovni sud Republike Hrvatske, presuda broj: II Rev-24/1997-2 od 17. svibnja 2001.)Skorupan Wolff, Vesna217 – 219
9.Požar plovila na vezu - odgovornost za štetu (Vrhovni sud Republike Hrvatske, presuda broj: Rev-20/08-2 od 2. srpnja 2008.)Skorupan Wolff, Vesna220 – 223
10.Odgovornost za krađu plovila na vezu i posljedice neispunjenja ugovorne obveze predaje plovila marini iz ugovora o vezu i čuvanju plovila (Vrhovni sud Republike Hrvatske, presuda broj: Rev - 244/2013 od 17. travnja 2013.)Skorupan Wolff, Vesna224 – 227
11.David Joseph Attard (gl.ur.), The IMLI Manual on International Maritime Law, Volume I: The Law of the Sea, izdavač: Oxford Univeristy Press, Oxford, 2014Parlov, Iva229 – 234
12.David Joseph Attard (gl.ur.), The IMLI Manual on International Maritime Law, Volume II: Shipping Law, izdavač: Oxford Univeristy Press, Oxford, 2016Bulum, Božena235 – 242
13.David Joseph Attard (gl.ur.), The IMLI Manual on International Maritime Law, Volume III: Marine Environmental Law and Maritime Security Law, izdavač: Oxford Univeristy Press, Oxford, 2016Skok, Martina243 – 253
14.Dragan Bolanča, Prometno pravo Republike Hrvatske, izdavač: Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, 2017Luttenberger, Axel254 – 258
15.Petra Amižić Jelovčić, Željka Primorac, Nikola Mandić, Obalna straža Republike Hrvatske, izdavač: Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, 2017Siriščević, Ena259 – 265