Broj zapisa31.507
Broj koncepata16.746
Metapodaci653.675
Broj dijelova876.009
Broj datoteka38.700
Pohranjeno337.67 GB
32 (1-10)
NazivZeleni škriljavci petrovaradinskog tunela i njihov kontakt sa trahitom
  
Matična publikacija RAD : Knj. 2(1882)
rrep
1
NazivTrahiti Fruške gore
  
Matična publikacija RAD : Knj. 2(1882)
rrep
2
NazivLedci tridymita u izradjenoj platini
  
Matična publikacija RAD : Knj. 1(1882)
rrep
3
NazivGeoložka opažanja u zapadnoj Bosni
  
Matična publikacija RAD : Knj. 1(1882)
rrep
4
NazivNaslage s analcimom u Poljanskoj (Slavonija, sjeverna Hrvatska)
  
Matična publikacija RAD : Knj. 19(1983)
rrep
5
NazivPrinos poznavanju mineraloško-petrografskih prilika jugoistočne Makedonije
  
Matična publikacija RAD : Knj. 2(1949)
rrep
6
NazivDacit od Moždjenca kod Novog Marofa
  
Matična publikacija RAD : Knj. 46(1909)
rrep
7
NazivMineralogical characteristics of terra rossa soils and terra rossa like materials in Istria
  
Matična publikacija RAD : Knj. 27(2003)
rrep
8
NazivKloritoidni škriljci Dinarida i susjednih oblasti
  
Matična publikacija RAD : Knj. 26(1992/1993)
rrep
9
NazivMetamorfne stijene s alkalnim amfibolima ("glaukofanski škriljci") u Jugoslaviji
  
Matična publikacija RAD : Knj. 25(1991)
rrep
10
32 (1-10)