Crkva Sv. Stjepana u Dubrovniku - višefazno groblje i inventar nalazaNikolina Topić, Ivana Radić, Petra Rajić Šikanjić, Mato Ilkić
Crkva Sv. Stjepana u Dubrovniku - višefazno groblje i inventar nalazaNikolina Topić, Ivana Radić, Petra Rajić Šikanjić, Mato Ilkić