Broj zapisa31.507
Broj koncepata16.746
Metapodaci653.675
Broj dijelova876.009
Broj datoteka38.700
Pohranjeno337.67 GB
NazivAcademia scientiarum et artium Slavorum meridionalium
LokacijaZagreb
  
rrep
qrcode

≈ 26  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
1351 | Dio. 1. : Zapisci pisarne općine trogirske = Sv. 2 : Od 31. I. 1274. do 1. IV. 1294. = Vol. 2.: Ab 31. I. 1274 usque ad 31. I. 1294 : Sv. 2 : Od 31. I. 1274. do 1. IV. 1294. = Vol. 2.: Ab 31. I. 1274 usque ad 31. I. 1294
1892 | Knj. 5 : Od godine 1609. do 1630. S dodatkom od god. 1570. do god. 1628.
1347 | Abatis Stephani Gradii Ragusini ad Consilium Rogatorum rei publicae Ragusinae epistolae scriptae = Pisma opata Stjepana Gradića Dubrovčanina Senatu Republike Dubrovačke : (Ab anno 1667. usque ad mortem Gradii) : od godine 1667. do 1683.
1888 | Knj. 3 : Od godine 1557. do godine 1577.
1345 | Knj. 1 : Od godine 1526. do godine 1530.
1344 | Pars 2 : Ab anno 1602. usque ad annum 1620. Additamenta e bibliotheca nationali parisiensi supplevit Vjekoslav Jelavić
1346 | Knj. 2 : Od godine 1537. do godine 1556. Dodatak: 1526.-1539.
1348 | Knj. 2 : Od godine 1531. do godine 1540.
1352 | Dio 2 : Zapisci sudbenog dvora općine Trogirske = Pars secunda : Acta curiae comunis Tragurii : Sv. 1 : Od 8. VIII. 1266. do 6. XII. 1299. = Vol. 1. : Ab 8. VIII. 1266. usque ad 6. XII. 1299
1350 | Dio. 1. : Zapisci pisarne općine trogirske = Pars prima : Notae seu abbreviaturae cancellariae comunis Tragurii : Sv. 2 : Od 21. X. 1263. do 22. V. 1273. = Vol. 1.: Ab 21. X. 1263 usque ad 22. V. 1273