Broj zapisa31.507
Broj koncepata16.746
Metapodaci653.675
Broj dijelova876.009
Broj datoteka38.700
Pohranjeno337.67 GB
PrezimeTućan
ImeFran
  
Koncept Osoba
rrep
qrcode

≈ 22  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
23344 | Naučna ekskurzija u Vardarsku banovinu
23373 | Mineraloško-petrografsko istraživanje u Južnoj Srbiji
10786 | Mramorni oniks i aragonit iz okoline Tetova
22771 | Petrografska istraživanja Moslavačke gore u 1953. godini
23308 | Mineraloško-petrografsko istraživanje Trgovske gore
11247 | Pegmatit u kristaliničnom kamenju Moslavačke gore
24059 | Naučna ekskurzija u Vardarsku banovinu
11457 | Pogledi na geokemiju dinarskoga krša
22226 | O istraživanju eruptivnih stijena otoka Jabuke, Brusnika i Visa
10791 | Sanidinski dacit Zvečana i Sokolice i alunitska stijena od Boljetina (Majdana) kod Kosovske Mitrovice
rreprrep
23301 | Dr. Krunoslav Babić
23303 | Dr. Mihovil Gračanin
rreprrep
24040 | Dr. Fran Tućan
22581 | Fran Tućan (1878-1954) : [nekrolog]