Broj zapisa31.507
Broj koncepata16.746
Metapodaci653.675
Broj dijelova876.009
Broj datoteka38.700
Pohranjeno337.67 GB
PrezimeJurinac
ImeAdolf
  
Koncept Osoba
rrep
qrcode

≈ 9  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprrep
4554 | Adolf Jurinac i njegovo djelo : 1854.-2004. : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 26. studenoga 2004. u Varaždinu
13763 | Opće prilike u Hrvatskoj u Jurinčevo doba
13770 | Profesor biologije nekad i danas
13766 | Adolf Eugen Jurinac kao prirodoznanstvenik
13769 | Vinogradarstvo u vremenu Adolfa Jurinca
13765 | Adolf Jurinac, prosvjetno-pedagoški i društveni djelatnik
13767 | Promjene u kvalitativnom sastavu ornitofaune varaždinske okolice od razdoblja istraživanja Jurinca do kraja 20. stoljeća
rreprrep
11698 | Prilog k poznavanju obloustke Petromyzon Planeri Bl.
11780 | Prilog hrvatskoj fauni ogulinsko-slunjske okolice i pećina