Broj zapisa31.507
Broj koncepata16.746
Metapodaci653.675
Broj dijelova876.009
Broj datoteka38.700
Pohranjeno337.67 GB
PrezimeMrdeža Antonina
ImeDivna
  
Koncept Osoba
rrep
qrcode

≈ 4  Povezani objekti

rreprreprreprrep
26421 | Fra Andrija Kačić Miošić i kultura njegova doba : zbornik radova sa znanstvenog skupa Fra Andrija Kačić Miošić i kultura njegova doba, održanoga 3. - 7. studenoga 2004. u Zagrebu, Sinju, Makarskoj, Mostaru, Bristu i Zaostrogu
26536 | Naši i strani povjesničari hrvatske drame i kazališta, teatrolozi i kritičari : Prvi dio: U spomen Nikoli Batušiću
28850 | Nacionalni prostor u Razgovoru ugodnom naroda slovinskoga Andrije Kačića Miošića
29201 | Interes Nikole Batušića za kajkavski teatar