Broj zapisa31.507
Broj koncepata16.746
Metapodaci653.675
Broj dijelova876.009
Broj datoteka38.700
Pohranjeno337.67 GB
PrezimeBudeč
ImeGoran
  
Koncept Osoba
rrep
qrcode

≈ 22  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
26482 | Vol. 26 (2008)
27441 | Epistolae et communicationes rectorum Antibarensium, Dulcinensium, Buduensium et Castri Novi. Pisma i poruke rektora Bara, Ulcinja, Budve i Herceg-Novog, prepisali i uredili Lovorka Čoralić i Damir Karbić, kazala izradili Maja Katušić i Ivan Majnarić, Epistolae et communicationes rectorum Dalmatie et Albanie Venetae. Pisma i poruke rektora Dalmacije i Mletačke Albanije, sv. 1, Monumenta spectantia : [prikaz]
26518 | Vol. 28 (2010)
27515 | Inventar dobara šibenskog patricija ser Jurja Kamenarića iz 1451. godine
26528 | Vol. 29 (2011)
27440 | Knjiga labinskog bilježnika Bartolomeja Garvazija (1525-1550), priredili Zoran Ladić i Elvis Orbanić, Spisi istarskih bilježnika 1, Spisi istarskih bilježnika, sv. 1, Državni arhiv u Pazinu, Pazin 2008. : [prikaz]
27508 | Medium Aevum Quotidianum, br. 61, Krems 2011. : [prikaz]
27588 | Statut grada Koprivnice = Statuta civitatis Capronczensis, prevela i priredila Karmen Levanić, Fontes Capronczenses. Izvori za povijest Koprivnice, knj. 2, Muzej grada Koprivnice i Državni arhiv u Varaždinu, Koprivnica 2006. : [prikaz]
27454 | Radovi Zavoda za povijesne znanosti u Zadru, sv. 50, Zagreb - Zadar 2008. : [prikaz]
26486 | Vol. 27 (2009)
rreprrep
27467 | Glagoljska Bilježnica šćitarjevačkog župnika od 1524. do 1526. godine. Prilog proučavanju crkvenog i seoskog života u zagrebačkoj okolici u ranom novom vijeku
26528 | Vol. 29 (2011)