Broj zapisa31.507
Broj koncepata16.746
Metapodaci653.675
Broj dijelova876.009
Broj datoteka38.700
Pohranjeno337.67 GB
PrezimeLisac
ImeJosip
  
Koncept Osoba
rrep
qrcode

≈ 16  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
36234 | Šibenska dionica hrvatske ćirilične baštine
28855 | Hrvatski jezik 18. stoljeća i Andrija Kačić Miošić
33622 | Bibliografija radova Franje Švelca
26421 | Fra Andrija Kačić Miošić i kultura njegova doba : zbornik radova sa znanstvenog skupa Fra Andrija Kačić Miošić i kultura njegova doba, održanoga 3. - 7. studenoga 2004. u Zagrebu, Sinju, Makarskoj, Mostaru, Bristu i Zaostrogu
29600 | Jezici u Marina Držića
28628 | Koji bi nam dijalekatni rječnici bili najpotrebniji?
28615 | Dosadanja proučavanja hrvatskih štokavskih dijalekata
32717 | Riječ na ispraćaju, Zadar, 3. ožujka 2009. godine
32118 | Dijalektološki rad Dalibora Brozovića
32334 | Tri dijalekta triju narječja kao najizrazitiji primjeri migracija u hrvatskom jeziku.
rreprrep
32922 | Čakavština Milene Rakvin Mišlov i kaljski govor
32116 | Kajkavski govori u okolici Jastrebarskoga: Petrovina i Domagović