Broj zapisa31.507
Broj koncepata16.746
Metapodaci653.675
Broj dijelova876.009
Broj datoteka38.700
Pohranjeno337.67 GB
PrezimeLukežić
ImeIva
  
Koncept Osoba
rrep
qrcode

≈ 8  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprrep
28633 | Mrkopaljski govor
32330 | Rapska akcentuacija nakon Osobina rapske akcentuacije Mate Hraste iz 1955. godine
26421 | Fra Andrija Kačić Miošić i kultura njegova doba : zbornik radova sa znanstvenog skupa Fra Andrija Kačić Miošić i kultura njegova doba, održanoga 3. - 7. studenoga 2004. u Zagrebu, Sinju, Makarskoj, Mostaru, Bristu i Zaostrogu
26417 | Knj. 14(2008)
32926 | Imenička sklonidba u sjevernočakavskim dijalektima u 20. st.
29454 | Silvana Vranić: Govori sjeverozapadnoga makrosustava na otoku Pagu, 2. Morfologija, Matica hrvatska Ogranak Novalja - Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku, Rijeka, 2011 : [prikaz]
28856 | Gramatička norma u jeziku proznih dijelova Razgovora ugodnoga naroda slovinskoga Andrije Kačića Miošića
26364 | Knj. 60(2013)