Broj zapisa31.507
Broj koncepata16.746
Metapodaci653.675
Broj dijelova876.009
Broj datoteka38.700
Pohranjeno337.67 GB
PrezimeVrkljan
ImeVladimir S
  
Koncept Osoba
rrep
qrcode

≈ 19  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
8987 | O primjeni metode Darwinova valnog paketa u De Brogliejevoj teoriji čestica sa spinom 1 tipa mezona
9162 | Da li je Diracova linearizacija nužna? II
8988 | Izvršuju li De Broglieove čestice sa spinom 1 tipa mezona oscilacije poput Schrödingerovih (kod elektrona i pozitrona)
8997 | Postoji li analogon Hertzovu vektoru kod De Brogliejevih jednadžbi izvjesnih čestica?
9088 | Da li je Diracova linearizacija nužna?
8991 | O operatorima spina u novijoj De Broglieovoj teoriji čestica sa spinom maksimum 1
9021 | Kako glasi analogon Poyntingova vektora u De Brogliejevoj teoriji čestica sa spinom maksimum 1?
9182 | O brzini rasprostiranja zvuka u smjesama plinova i kapljevima
9256 | O brzini zvuka u smjesama plinova
9187 | O brzini rasprostiranja zvuka u smjesama jednoatomnih plinova
rreprrep
21858 | Vladimir Vrkljan
22286 | Vladimir Vrkljan (1894-1974) : [nekrolozi]