Broj zapisa31.507
Broj koncepata16.746
Metapodaci653.675
Broj dijelova876.009
Broj datoteka38.700
Pohranjeno337.67 GB

≈ 8  Povezani objekti

rreprreprreprrep
26518 | Vol. 28 (2010)
27524 | Franciscus Patricius = Frane Petrić, Discussionum peripateticarum, tomus tertius = Peripatetičke rasprave, svezak treći, prir. Mihaela Girardi-Karšulin i Olga Perić, prev. Tomislav Ćepulić i Mihaela Girardi-Karšulin, Institut za filozofiju, Zagreb 2009. : [prikaz]
26482 | Vol. 26 (2008)
27587 | Federicus Chrysogonus = Federik Grisogono, Speculum astronomicum = Astronomsko zrcalo, pr. Mihaela Girardi-Karšulin i Olga Perić; prev. Tomislav Čepulić, Institut za filozofiju, Zagreb 2007. : [prikaz]
rreprreprreprrep
26614 | Marin Držić 1508-2008. : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog 5-7. studenoga 2008. u Zagrebu
28869 | Kačićeva logika
26421 | Fra Andrija Kačić Miošić i kultura njegova doba : zbornik radova sa znanstvenog skupa Fra Andrija Kačić Miošić i kultura njegova doba, održanoga 3. - 7. studenoga 2004. u Zagrebu, Sinju, Makarskoj, Mostaru, Bristu i Zaostrogu
29584 | Grad Držićevih komedija i renesansna filozofija grada - stvarnost i refleksija