Broj zapisa31.507
Broj koncepata16.746
Metapodaci653.675
Broj dijelova876.009
Broj datoteka38.700
Pohranjeno337.67 GB

≈ 2  Povezani objekti

rreprrep
24809 | O Bogišićevu prijepisu Gradićevih pisama
1347 | Abatis Stephani Gradii Ragusini ad Consilium Rogatorum rei publicae Ragusinae epistolae scriptae = Pisma opata Stjepana Gradića Dubrovčanina Senatu Republike Dubrovačke : (Ab anno 1667. usque ad mortem Gradii) : od godine 1667. do 1683.