Broj zapisa31.507
Broj koncepata16.746
Metapodaci653.675
Broj dijelova876.009
Broj datoteka38.700
Pohranjeno337.67 GB

≈ 12  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
35687 | Turcizmi u slavonskim gramatikama 18. stoljeća, polazeći od gramatike B. Tadijanovića, M. A. Reljkovića i M. Lanosovića
35812 | Pogled u frazeologiju Reljkovićeva Satira
35422 | Hrvatski književni jezik u Osijeku od 1809. godine do 2009. godine
26421 | Fra Andrija Kačić Miošić i kultura njegova doba : zbornik radova sa znanstvenog skupa Fra Andrija Kačić Miošić i kultura njegova doba, održanoga 3. - 7. studenoga 2004. u Zagrebu, Sinju, Makarskoj, Mostaru, Bristu i Zaostrogu
35566 | Rječnici u slavonskim gramatikama 18. stoljeća
32396 | Grafija i jezik Adžićeve Abekavicze illyricske
32923 | Riječi iz značenjskoga polja ribolova i života uz rijeku
29601 | Frazeologija u Držićevu Dundu Maroju
26614 | Marin Držić 1508-2008. : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog 5-7. studenoga 2008. u Zagrebu
28857 | Pogled u jezik Kačićeva Razgovora