Broj zapisa31.507
Broj koncepata16.746
Metapodaci653.675
Broj dijelova876.009
Broj datoteka38.700
Pohranjeno337.67 GB

≈ 5  Povezani objekti

rreprreprreprrep
26421 | Fra Andrija Kačić Miošić i kultura njegova doba : zbornik radova sa znanstvenog skupa Fra Andrija Kačić Miošić i kultura njegova doba, održanoga 3. - 7. studenoga 2004. u Zagrebu, Sinju, Makarskoj, Mostaru, Bristu i Zaostrogu
28817 | Miscellanea Mirka Tomasovića
26371 | God. 53(2014), knj. 86, br. 1-3 (siječanj-ožujak)
28874 | Uz Kačić Miošićevu pjesmu o Ivanu Kapistranu i njezinu prijevodu na engleski
rrep
33839 | Vinko Grubišić