Broj zapisa31.507
Broj koncepata16.746
Metapodaci653.675
Broj dijelova876.009
Broj datoteka38.700
Pohranjeno337.67 GB
PrezimeMalez
ImeVesna
  
Koncept Osoba
qrcode

≈ 11  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
9714 | Otis tarda Linné i Otis tetrax Linné u kvartarnim naslagama Hrvatske
10981 | Pleistocenska ornitofauna Krapine (Hrvatska, Jugoslavija)
12504 | Neke značajke ornitofaune iz spilja Vindije i Velike pećine
11575 | Gornjopleistocenska avifauna iz Smolućke pećine (JZ Srbija, Jugoslavija)
9692 | Fosilni nalazi snježne sove (Nyctea scandiaca /Linné) u Hrvatskoj
10188 | Ornitofauna starijeg holocena iz Velike pećine na Ravnoj gori (SZ Hrvatska, Jugoslavija)
10974 | Prilog poznavanju pleistocenskih sokolovki (Falconidae) u Hrvatskoj
12593 | Pleistocenska ornitofauna iz spilje Vindije u sjeverozapadnoj Hrvatskoj
10008 | Ornitofauna iz gornjeg pleistocena Bosne i Hercegovine
10134 | Novi prilog poznavanju gornjopleistocenske ornitofaune iz šandalje kod Pule u Istri (Hrvatska, Jugoslavija)