Broj zapisa31.507
Broj koncepata16.746
Metapodaci653.675
Broj dijelova876.009
Broj datoteka38.700
Pohranjeno337.67 GB

≈ 8  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprrep
12578 | Geološka građa okolice Lepoglave i osvrt na pojave mineralnih sirovina
10927 | Rekonstrukcija neotektonskih zbivanja u sjeverozapadnoj Hrvatskoj na temelju analize pontskih sedimenata
12592 | Geološko tektonska osnova termomineralnih vrela u Varaždinskim toplicama
12508 | Geološka osnova mineralnih sirovina ivanečkog kraja
13826 | Termalne vode sjeverne Hrvatske (geneza i zaštita)
13900 | Pregled geološke građe sjeverozapadne Hrvatske
rreprrep
11583 | Maceljski pješčenjaci i vulkanizam zapadnog dijela Hrvatskog Zagorja (Hrvatska, Jugoslavija)
10187 | Geološki, sedimentološki i paleoklimatski odnosi spilje Vindije i bliže okolice