Broj zapisa31.506
Broj koncepata16.746
Metapodaci653.663
Broj dijelova875.518
Broj datoteka38.698
Pohranjeno337.66 GB
PrezimeNovak
ImeGrga
Godina rođenja1888
Godina smrti1978
  
Koncept Osoba
rrep
qrcode

≈ 119  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
1451 | Knj. 54(1969)
31481 | Sv. 13-14(1967) = Acta Instituti Academiae jugoslavicae scientiarium er artium in Zadar
1497 | RAD : Knj. 1(1948)
661 | RAD : Knj. 9(1960)
1442 | Knj. 45(1955)
1447 | Knj. 50(1960)
31605 | Sv. 24(1977)
924 | RAD : Knj. 4(1952)
31528 | Sv. 19(1972) = Acta Instituti Academiae jugoslavicae scientiarium er artium in Zadar
2543 | Za godinu 1956. Knj. 63
rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
8362 | Pismo dra Julija Bajamontija god. 1790.
10567 | Borba Dubrovnika za slobodu 1683-1699.
8298 | Nepoznati dokumenti za povijest "Pučkog prevrata na Hvaru 1510-1514" i za dalju borbu pučana za ravnopravnost sa vlastelom u komuni Hvara
31872 | Dva priloga upoznavanju borbe Dalmacije za sjedinjenje s Hrvatskom krajem XIX. i početkom XX. stoljeća
8333 | Trgovina i pomorstvo Dalmacije u drugoj polovini XVIII stoljeća
21752 | Miodrag Grbić (1901-1969) : [nekrolog]
31452 | Povodom 100-godišnjice narodnog preporoda u Dalmacij : uvodna riječ
8954 | Nobiles, populus i cives - komuna i universitas u Splitu 1525.-1797.
13352 | Moralci (Vlasi) gledani s mletačke strane
22197 | Izvještaj o prethistorijskim istraživanjima otoka Hvara : (4.-24. VIII. 1947.)
rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
32765 | Riječi [na ispraćaju posmrtnih ostataka na Mirogoju - Zagreb, 11. rujna 1978. godine]
31694 | Bibliografija radova Grge Novaka
22889 | Komemoracija preminulom akademiku Grgi Novaku, počasnom predsjedniku Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti održana 11. rujna 1978. u 9,00 sati
35536 | Grga Novak : (1888-1978) : [nekrolog]
3732 | Grga Novak : 1888-1978
32766 | Riječi [na pogrebu u Hvaru, 12. rujna 1978. godine]
33489 | Grga Novak i Zadar
23369 | Dr. Grga Novak
28571 | Grga Novak (1888.-1978.) : stodvadeseta obljetnica njegovog rođenja, trideseta obljetnica smrti i pedeseta obljetnica od pokretanja časopisa Arheološki radovi i rasprave
32764 | Život i djelo Grge Novaka
rrep
3732 | Grga Novak : 1888-1978