Broj zapisa30.929
Broj koncepata16.632
Metapodaci644.671
Broj dijelova823.487
Broj datoteka38.113
Pohranjeno299.88 GB

≈ 51  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
33489 | Grga Novak i Zadar
31789 | Prve pojave turističke aktivnosti u Vrani
31619 | Doprinos Zadra hrvatskoj kulturi : (X-XIX st.)
31794 | Proslava 900-godišnjice Krešimirove darovnice o našem moru : (1069-1969)
31646 | Kalendarski zbornici Matice dalmatinske i Hrvatske knjižarnice u Zadru : (1863-1910)
31827 | Upravni položaj Lošinja i Cresa iza pada Mletačke Republike i stanje njihova brodarstva nakon toga
31470 | Prilog bibliografiji o jezičnom pitanju u Dalmaciji : 1867-1913)
31694 | Bibliografija radova Grge Novaka
31897 | Dopuna 1. Jadertini croatici : I. dio Knjige
31875 | Zadarski propis iz 1806. godine o prodaji ribe za siromašne građane
rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
31528 | Sv. 19(1972) = Acta Instituti Academiae jugoslavicae scientiarium er artium in Zadar
31473 | Sv. 9(1962) = Acta Instituti Academiae jugoslavicae scientiarium er artium in Zadar
30345 | Sv. 3(1957) = Acta Instituti Academiae jugoslavicae scientiarium er artium in Zadar
31190 | Sv. 1(1954) = Acta Instituti Academiae jugoslavicae scientiarium er artium in Zadar
31229 | Sv. 4-5 (1958-1959) = Acta Instituti Academiae jugoslavicae scientiarium er artium in Zadar
31605 | Sv. 24(1977)
31491 | Sv. 15(1968) = Acta Instituti Academiae jugoslavicae scientiarium er artium in Zadar
31481 | Sv. 13-14(1967) = Acta Instituti Academiae jugoslavicae scientiarium er artium in Zadar
31534 | Sv. 20(1973) = Acta Instituti Academiae jugoslavicae scientiarium er artium in Zadar
31231 | Sv. 6-7(1960) = Acta Instituti Academiae jugoslavicae scientiarium er artium in Zadar
rrep
24312 | Vjekoslav Maštrović (1913-1986) : [nekrolozi]