Broj zapisa26.533
Broj koncepata16.415
Metapodaci623.263
Broj dijelova752.188
Broj datoteka33.118
Pohranjeno265.05 GB
PrezimeKukuljević Sakcinski
ImeIvan
  
Koncept Osoba
rrep
qrcode

≈ 55  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
5659 | Poturica : Drama u 4 čina
6824 | Marula : povjestna tragedija u 5 činah
6562 | Poturica : izvorna drama u 4 čina
16919 | Juran i Sofija ili Turci kod Siska
5708 | Poturica : Drama u 4 čina
15935 | Poturica : Drama u četiri čina
6238 | Poturica : drama u 4 čina
16913 | Juran i Sofija ili Turci kod Siska : junačka igra u tri čina
6791 | Marula : povjestna tragedija u 5 činah
5330 | Stĕpko Šubić ili Horvatska osveta ; Raztrešeni : Igrokaz u dva čina ; Vesela igra u jednom činu
rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
13594 | Značajke biografskih i autobiografskih zapisa Ivana Kukuljevića Sakcinskog
4653 | Jelačićev putopisac Kukuljević
10037 | O muzici u Slovniku umjetnikah jugoslavenskih Ivana Kukuljevića Sakcinskog
13663 | O hrvatskoj glazbi i glazbenicima u leksikografskom radu Ivana Kukuljevića Sakcinskog
31668 | Jedna hrvatska srednjovjekovna osmeračka "Molitva protiv Turaka" : : veze hrvatske srednjovjekovne i renesansne poezije
13593 | Korespondencija Ivana Kukuljevića - s posebnim osvrtom na korespondenciju Kukuljevića i Franje Račkog
4572 | Knj. 6-7(1994)
13625 | Etnološko-folkloristički zapisi Ivana Kukuljevića-Sakcinskog u "Danici Ilirskoj " (1842.- 1846.)
13630 | Bibliografski pregled tiskanih djela i rukopisa I. K. Lalanguea te radovi o njegovom životu i radu
13624 | Kukuljevićeva etnografska istraživanja u Varaždinskoj županiji i okolnim županijama
rrep
1204 | Pjesme Marka Marulića