Broj zapisa27.054
Broj koncepata16.479
Metapodaci628.181
Broj dijelova763.163
Broj datoteka34.062
Pohranjeno266.84 GB
PrezimeKukuljević Sakcinski
ImeIvan
  
Koncept Osoba
rrep
qrcode

≈ 55  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
16913 | Juran i Sofija ili Turci kod Siska : junačka igra u tri čina
15935 | Poturica : Drama u četiri čina
11772 | Priorat vranski sa vitezi templari i hospitalci sv. Ivana u Hrvatskoj : (ostatak)
9933 | Priorat vranski sa vitezi templari i hospitalci sv. Ivana u Hrvatskoj
8823 | Panonija rimska
10436 | Prvovjenčani vladaoci Bugrara, Hrvata i Srba, i njihove krune
9927 | Prvovjenčani vladaoci Bugara, Hrvata i Srba, i njihove krune
16919 | Juran i Sofija ili Turci kod Siska
10636 | Prvovjenčani vladaoci Bugara, Hrvata i Srba, i njihove krune
10293 | Hrvati za nasljednoga rata
rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
26486 | Vol. 27 (2009)
13663 | O hrvatskoj glazbi i glazbenicima u leksikografskom radu Ivana Kukuljevića Sakcinskog
13630 | Bibliografski pregled tiskanih djela i rukopisa I. K. Lalanguea te radovi o njegovom životu i radu
29039 | Vatroslav Jagić o Ivanu Kukuljeviću Sakcinskom
26368 | Knj. 25 (2014)
26699 | Valdec, Rudolf: Model biste Ivana Kukuljevića Sakcinskog za Zrinjevac
26770 | God. 13(1982), br. 1
26777 | God. 17(1986), br. 1
27436 | Ivan Kukuljević u političkom životu Hrvatske u razdoblju 1843. - 1867. godine. Prilog istraživanju njegove političke djelatnosti
31668 | Jedna hrvatska srednjovjekovna osmeračka "Molitva protiv Turaka" : : veze hrvatske srednjovjekovne i renesansne poezije
rrep
1204 | Pjesme Marka Marulića