Broj zapisa31.507
Broj koncepata16.746
Metapodaci653.675
Broj dijelova876.009
Broj datoteka38.700
Pohranjeno337.67 GB
PrezimeKukuljević Sakcinski
ImeIvan
Godina rođenja1816
Mjesto rođenjaVaraždin
Godina smrti1889
  
Koncept Osoba
rrep
qrcode

≈ 55  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
8823 | Panonija rimska
8497 | Regesta documentorum regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae saeculi XIII
9927 | Prvovjenčani vladaoci Bugara, Hrvata i Srba, i njihove krune
8547 | Regesta documentorum regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae saeculi XIII
8442 | Regesta documentorum regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae saeculi XIII
8580 | Regesta documentorum regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae saeculi XIII
10636 | Prvovjenčani vladaoci Bugara, Hrvata i Srba, i njihove krune
8195 | Regesta documentorum regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae saeculi XIII
8443 | Izviešće Šimuna Jude Sidića o turskoj obsadi grada Beča g. 1683.
8528 | Regesta documentorum regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae saeculi XIII
rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
13590 | Ivan Kukuljević - povjesničar
12652 | Ivan Kukuljević Sakcinski : život i djelo
11644 | Arkiv za povjestnicu jugoslavensku. Uredio Ivan Kukuljević Sakcinski. U Zagrebu 1868., knj. IX : [književna obznana]
9212 | O postanku i sastavu biblioteke Ivana Kukuljevića
12664 | Kukuljevićev odnos prema usmenom narodnom stvaralaštvu
13591 | Književnopovijesni rad Ivana Kukuljevića Sakcinskog
12665 | Ivan Kukuljević Sakcinski kao epigrafičar
13592 | Motivsko-tematski svijet u Kukuljevićevim zapisima kajkavskih usmenih pjesama
12653 | Ivan Kukuljević i narodna zahtjevanja 1848. godine
11094 | Život i djelo Ivana Kuljevića Sakcinskoga
rrep
1204 | Stari pisci hrvatski : Pjesme Marka Marulića