Broj zapisa30.651
Broj koncepata16.610
Metapodaci640.683
Broj dijelova817.659
Broj datoteka37.834
Pohranjeno299.77 GB
PrezimeKukuljević Sakcinski
ImeIvan
  
Koncept Osoba
rrep
qrcode

≈ 55  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
9927 | Prvovjenčani vladaoci Bugara, Hrvata i Srba, i njihove krune
8823 | Panonija rimska
8497 | Regesta documentorum regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae saeculi XIII
8547 | Regesta documentorum regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae saeculi XIII
8580 | Regesta documentorum regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae saeculi XIII
8442 | Regesta documentorum regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae saeculi XIII
8195 | Regesta documentorum regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae saeculi XIII
8443 | Izviešće Šimuna Jude Sidića o turskoj obsadi grada Beča g. 1683.
10636 | Prvovjenčani vladaoci Bugara, Hrvata i Srba, i njihove krune
8528 | Regesta documentorum regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae saeculi XIII
rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
26699 | Valdec, Rudolf: Model biste Ivana Kukuljevića Sakcinskog za Zrinjevac
26368 | Knj. 25 (2014)
27436 | Ivan Kukuljević u političkom životu Hrvatske u razdoblju 1843. - 1867. godine. Prilog istraživanju njegove političke djelatnosti
11644 | Arkiv za povjestnicu jugoslavensku. Uredio Ivan Kukuljević Sakcinski. U Zagrebu 1868., knj. IX : [književna obznana]
29039 | Vatroslav Jagić o Ivanu Kukuljeviću Sakcinskom
9212 | O postanku i sastavu biblioteke Ivana Kukuljevića
11094 | Život i djelo Ivana Kuljevića Sakcinskoga
12652 | Ivan Kukuljević Sakcinski : život i djelo
12653 | Ivan Kukuljević i narodna zahtjevanja 1848. godine
26486 | Vol. 27 (2009)
rrep
1204 | Stari pisci hrvatski : Pjesme Marka Marulića