Broj zapisa31.507
Broj koncepata16.746
Metapodaci653.675
Broj dijelova876.009
Broj datoteka38.700
Pohranjeno337.67 GB
PrezimeKochansky-Devide
ImeVanda
Zanimanjeakademkinja
Afilijacijaakademkinja
  
Koncept Osoba
rrep
qrcode

≈ 28  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
21754 | Othmar Kühn (1892-1969) : [nekrolog]
33267 | Kronološki popis radova akademika Vale Vouka
10143 | O porijeklu Friedricha Katzera (1861-1925)
10183 | Geolog Franz Kossmat i njegovo porijeklo
33626 | Rad D. Gorjanovića-Krambergera na paleontologiji invertebrata
8962 | Da li je Nummulostegina velebitana Schub. identična s vrstom Eoverbeekina paklenicensis n. sp.?
10983 | Miocenski gastropod Semicassis saburon nađen u Medvednici nakon 100 godina
22220 | Izvještaj o pregledu literature o fuzulinidama i o mikropaleontologiji uopće
9102 | Karbonske i permske fuzilinidne foraminifere Velebita i Like
21709 | Marijan Salopek (1883-1967) : [nekrolog]
rreprreprreprreprreprreprreprreprrep
24382 | Vanda Kochansky Devidé (1915-1990) : [nekrolozi]
32830 | Život i znanstveno-nastavni lik profesorice V. Kochansky-Devidé
30080 | 100-ta obljetnica rođenja akademkinje Vande Kochansky-Devidé = 100th birth anniversary of Vanda Kochansky-Devidé, full member of Academy : Zagreb, 9.-11. travnja 2015. : knjiga sažetaka
32832 | Nekrolozi
32831 | Popis radova akademika V. Kochansky-Devidé
3756 | Vanda Kochansky-Devidé : 1915-1990
22680 | Vanda Kochansky-Devidé
22256 | Vanda Kochansky-Devidé : [biografije novih članova Akademije]
32829 | U spomen Vandi Kochansky-Devidé
rrep
3756 | Vanda Kochansky-Devidé : 1915-1990
rreprrep
33630 | Rodovi i vrste u paleontologiji imenovani u čast Dragutinu Gorjanoviću-Krambergeru / Mriko Malez, Vanda Kochansky-Devidé
11574 | Neoschwagerinenfund im Medvednica-Gebirge (Zagrebačka gora)