Broj zapisa31.127
Broj koncepata16.674
Metapodaci647.829
Broj dijelova840.869
Broj datoteka38.319
Pohranjeno304.38 GB
PrezimeLjubić
ImeŠime
Zanimanjearheologpovjesničar
Godina rođenja1822
Mjesto rođenjaStari Grad (o. Hvar)
Godina smrti1896
  
Koncept Osoba
rrep
qrcode

≈ 68  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
11559 | O Posavskoj Hrvatskoj i o zlatnih novcih njezina zadnjega kneza Serma (1018)
11547 | Prilog Jagićevoj razpravi "o gradji za slovinsku narodnu poeziju"
11713 | Novi izvori za Dalmatinsku epigrafiju
11665 | O odnošajih medju republikom Mletačkom i Dubrovačkom : od početka XVI. stoljeća do njihove propasti
11474 | Poviestnička iztraživanja o Hrvoji velikom bosanskom vojvodi i spljetskom hercegu
1335 | Index rerum, personarum et locorum in voluminibus I - V. Monumentorum spectantium historiam Slavorum meridionalium
11475 | Pisan spomenik iz dobe hrvatskoga vojvode Branimira : 1. Razprava Sime Ljubića; 2. Razprava Franjo Račkoga
11639 | Ob odnošajih dubrovačke sa mletačkom repulikom tja do g. 1358
11552 | O VIII. zasjedanju svenarodnoga sastanka za antropologiju i arkeologiju predhistoričku držanom od 4. do 13. rujna 1876. u Budim-Pešti
11671 | O odnošajih medju repulikom Mletačkom i Dubrovačkom : od početka XVI. stoljeća do njihove propasti (ostatak),
rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
1859 | Tomus 2 : Annorum 1525 - 1553
1332 | Knj. 9 : Od godine 1423 do 1452
1893 | Knj. 3 : Od godine 1347 do 1358
5183 | Knj. 5 : Od godine 1403 do 1409
1333 | Knj. 10 : Od godine 1453 do 1469
5182 | Knj. 2 : Od godine 1336 do 1347
1324 | Tomus 3 : Annorum 1553 - 1571
1887 | Knj. 4 : Od godine 1358 do 1403
1321 | Tomus 1 : Annorum 1433 - 1527
1889 | Knj. 1 : Od godine 960 do 1335
rreprreprreprreprreprreprrep
27497 | Zbornik o Šimi Ljubiću. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa, ur. Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2009.
8680 | Spomenici o Stěpanu Malom. Ispisao iz mletačkog arhiva prof. Sime Ljubić. (Glasnik srpskog učenog društva. II. od., II. knj.) U Beogradu 1870 : [književna obznana]
11027 | Pregled hrvatske poviesti. Nacrtao prof. Sime Ljubić. Riečki Emidija Mohovića tiskarski kamen. zavod. 1867 : [književna obznana]
31645 | Potpis na hrvatskom pismu hvarskog dominikanca fra Jurja Starijanića iz g. 1555.
26528 | Vol. 29 (2011)
8270 | Deset pisama akademika Šime Ljubića Andriji Torkvatu Brliću
23999 | Život i djela Šime Ljubića : [nekrolog]