Broj zapisa31.507
Broj koncepata16.746
Metapodaci653.675
Broj dijelova876.009
Broj datoteka38.700
Pohranjeno337.67 GB
PrezimeBayer
ImeVladimir
Zanimanjepravnik
Godina rođenja1912
Godina smrti1990
  
Koncept Osoba
rrep
qrcode

≈ 16  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
32643 | O pravnopovijesnim radovima akademika V. Bayera
32646 | Nekrolog prof. dr. Vladimiru Bayeru, Politika, 20. 6. 1990.
32645 | Nekrolog prof. dr. Vladimiru Bayeru, Pravnik, Ljubljana, let. 45(1990), 5-7.
32642 | Riječi na sahrani
32644 | Akademik V. Bayer: istaknuti teoretičar i pisac procesnog i materijalnog krivičnog prava, vrsni pravni pedagog
32647 | Bibliografija radova akademika V. Bayera
3667 | Vladimir Bayer : 1912-1990
24244 | Vladimir Bayer : [biografije novih članova Akademije]
35364 | Život i rad akademika Vladimira Bayera
24376 | Vladimir Bayer (1912-1990)
rreprreprrep
1457 | Knj. 60 (1987)
20564 | Osječka bibliografija : sv. 2 : (1945-1978) = Osijeker Bibliographie : tiskarsko-izdavačka djelatnost u Osijeku od 1742. do 1978. godine = Druck- und Verlagstätigkeit in Osijek von 1742 bis 1978
20566 | Osječka bibliografija. Sv. 1 : (1742-1944) = Osijeker Bibliographie : Druck- und Verlagstätigkeit in Osijek von 1742 bis 1978 : tiskarsko-izdavačka djelatnost u Osijeku od 1742. do 1978. godine
rreprrep
9984 | Problematika pravnih lijekova protiv prvostepenih krivičnih presuda u kontekstu suvremene reforme krivičnog procesnog prava
8388 | Dokumenti o ukinuću torture i o ukinuću smrtne kazne u onim jugoslavenskim zemljama koje su u XVIII. stoljeću bile u sklopu Habsburške monarhije