Broj zapisa31.507
Broj koncepata16.746
Metapodaci653.675
Broj dijelova876.009
Broj datoteka38.700
Pohranjeno337.67 GB
NazivPravna povijest
  
rrep
qrcode

≈ 70  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
8665 | Prisega u našem narodu
9049 | O kmetstvu po srbskom uobičajnom pravu, po ustanovama Dušanova zakonika i po štatutima dalmatinskih gradova
11637 | O razvoju pravnih idea u obće i napose u području prava kaznenoga
11024 | Spomenik narodnoga običajnoga prava iz XVI. vijeka : [književna obznana]
8658 | Zakonik Stefana Dušana cara srpskog. 1349 i 1354. Izdao i objasnio Stojan Novaković. U Biogradu 1870 : [književna obznana]
11640 | Glavnije crte obiteljskoga pisanoga prava u starom Dubrovniku
8666 | O robstvu : po srbskim spomenicima i štatutima prim. dalm. gradova
11647 | Drugi izvještaj o sabiranju narodnijeh pravnijeh običaja : [književna obznana]
8820 | O pravu nasljedstva kod Srba na osnovu pravnoga običaja i pisanih spomenika
11520 | Kritički pogled na djela o slavenskom pravu