Broj zapisa31.507
Broj koncepata16.746
Metapodaci653.675
Broj dijelova876.009
Broj datoteka38.700
Pohranjeno337.67 GB
NazivHrvatski jezik: gramatika
  
rrep
qrcode

≈ 55  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
8698 | Brojanica ili drugih deset glagolskih zrnac : drugo kolěnce
36748 | Lanosovićeva "Slavonska" gramatika
9657 | Početne skupine suglasah hrvatskih i srbskih
8888 | Značenje i upotreba participâ u srpsko-hrvatskom jeziku
11473 | Prilog za istoriju komparativa u hrvatskom ili srpskom jeziku
11144 | Kondicional u hrvatskom jeziku
11300 | Pitanja u hrvatskom ili srpskom jeziku
26421 | Fra Andrija Kačić Miošić i kultura njegova doba : zbornik radova sa znanstvenog skupa Fra Andrija Kačić Miošić i kultura njegova doba, održanoga 3. - 7. studenoga 2004. u Zagrebu, Sinju, Makarskoj, Mostaru, Bristu i Zaostrogu
11067 | Adverbi na ski, ske, ke, ce, ice u Kajkavaca
10518 | Grammatica della lingua serbo-croata (illirica) compilata da Pietro Budmani. Fasciclo II. Viena 1867 : [književna obznana]