Broj zapisa31.507
Broj koncepata16.746
Metapodaci653.675
Broj dijelova876.009
Broj datoteka38.700
Pohranjeno337.67 GB
NazivHrvatsko plemstvo
  
rrep
qrcode

≈ 40  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
8530 | Popis patricijskih i građanskih porodica senjskih od godine 1758.
9063 | Lapčani
8531 | Prilozi za poviest starih plemićkih porodica senjskih
10725 | Požeško plemstvo i požeška županija od doba prvih sačuvanih imena i naziva do polovice četrnaestoga vijeka
8185 | Prilozi za poviest starih plemićkih obitlelji senjskih
8693 | Plemići Svetački ili nobiles de Zempche
11766 | Pleme Berislavića
8954 | Nobiles, populus i cives - komuna i universitas u Splitu 1525.-1797.
8549 | Dnevnik baruna Baltazara Patačića od god. 1687. do 1690.
8739 | Banovanje kneza Nikole Frankopana Tržačkoga