Broj zapisa31.507
Broj koncepata16.746
Metapodaci653.675
Broj dijelova876.009
Broj datoteka38.700
Pohranjeno337.67 GB
NazivEkonomika poljoprivrede
  
rrep
qrcode

≈ 35  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
22318 | Genetska istraživanja svojstava u vezi sa otpornošću protiv hladnoće kod križanaca Pisum sativum x Pisum arvense
32459 | Značaj lokalne proizvodnje hrane
13627 | Proizvodnja raži u Varaždinskoj županiji s kraja 19. i početkom 20. stoljeća
36439 | Agrarna politika i problemi socijalističkog preobražaja sela u Baranji od 1945-1953.
36492 | Belje, u funkciji nosioca razvoja poljoprivredne proizvodnje u Baranji od 1945. do 1984. godine
12656 | Proizvodnja sočivica u Županiji Varaždin na smjeni 19. u 20. stoljeće
36130 | Oplemenjivanje i proizvodnja sjemena ratarskih kultura u Osijeku i njihove specifičnosti
31791 | Razvoj i dostignuća poljoprivrednog dobra Vrana : (kratak prikaz)
36503 | Poljoprivredno dobro "Belje" i njegovo učešće u svjetskoj privredi
36619 | Dugoročni razvitak agroindustrijskog kompleksa Slavonije i Baranje, na osnovi tržišnih potreba