Broj zapisa31.507
Broj koncepata16.746
Metapodaci653.675
Broj dijelova876.009
Broj datoteka38.700
Pohranjeno337.67 GB
NazivPovijesna demografija
  
rrep
qrcode

≈ 24  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
36424 | Demografska povijest Baranje do 1910. godine
36434 | Ekonomsko-socijalni sastav seljaštva i seoskih naselja na kasnofeudalnim vlastelinstvima baranjskog trokuta
32150 | Župa Orah kod Vrgorca: ritam rađanja na imperijalnoj granici u drugoj polovici 18. stoljeća
36359 | Demografski pokazatelji u matičnoj knjizi umrlih reformirane župe Vardarac u 18. stoljeću
35284 | Struktura stanovništva slobodnog i kraljevskog grada Debrecena od početka do Trianonskog mirovinskog ugovora
35476 | Popis stanovništva i njegove imovine u Osijeku 1737. godine
35588 | Demografska slika Virovitičke županije 1869. godine
35352 | Popis i procjena 35 sela vukovarskog okruga iz 1722. godine
35499 | Popis grada Osijeka 1828. godine
32090 | Josip Celić, Stanovništvo grada Paga za francuske uprave po anagrafu iz 1810. godine, Matica hrvatska - Ogranak Pag, Pag 2016. : [prikaz]