Broj zapisa31.507
Broj koncepata16.746
Metapodaci653.675
Broj dijelova876.009
Broj datoteka38.700
Pohranjeno337.67 GB
NazivPtice
  
rrep
qrcode

≈ 10  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
12596 | Kvalitativne karakteristike i godišnja dinamika faune - ptica akumulacijskog jezera HE "Čakovec"
4706 | Bogatstvo i raznolikost ptičjeg svijeta u staništima rijeke Drave od Ormoža do Donje Dubrave
31222 | Rare birds in Croatia. The fourth report of the Croatian Birds Rarities Committee
35234 | West Nile virus monitoring in wild birds in Slovenia
35388 | Ptice Dunava na području Hrvatske
9719 | Neke značajke faune sovica (Lepidoptera, Noctuidae) Turopolja (Republika Hrvatska)
9106 | Bazalni metabolizam goluba u gladovanju
35351 | Ishrana vranca velikoga, Phalacrocorax carbo (L., 1758) u Kopačkom ritu
8981 | Mallophaga goluba (Columba livia domestica L.)
13767 | Promjene u kvalitativnom sastavu ornitofaune varaždinske okolice od razdoblja istraživanja Jurinca do kraja 20. stoljeća