Broj zapisa31.164
Broj koncepata16.686
Metapodaci648.304
Broj dijelova842.174
Broj datoteka38.356
Pohranjeno305.40 GB
NazivZadar
Varijantni obliciJaderaZaraIader
  
Koncept Mjesto
rrep
qrcode

≈ 255  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
33494 | Grbovi zadarskih plemićkih obitelji početkom druge austrijske vladavine Dalmacijom
33496 | Kazališne veze Zadra i Zagreba krajem XIX. i početkom XX. stoljeća
33491 | Tri zaslužna Androvića
33990 | Madrigali Gian Domenica Martorette, talijanskog skladatelja 16. stoljeća, posvećeni nekim uglednicima Poreča, Zadra i Dubrovnika
35929 | O suvremenom zadarskom govoru
33500 | Iz korespondencije Jurja Biankinija, urednika "Narodnog lista" : (1882.-1915.)
33493 | Osam liječnika iz zadarske obitelji Pinelli
36367 | Spisi zadarskog bilježnika Antonija Calogere (1768.-1770.). Acta notarii ladrensis Antonii Calogera (1768.-1770.), prir. Juraj Balić - Lovorka Čoralić - Filip Novosel, Gradivo za povijest istočnoga Jadrana u ranom novom vijeku. Fontes spectantes historiam Adriatici orientalis priscae aetatis recentioris, sv. 1, Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium, sv. 57, Hrvatska akademija znano
32958 | Predijalni toponimi na zadarskome području
33489 | Grga Novak i Zadar
rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
31564 | Prilog sv. 21 = Acta Instituti Academiae jugoslavicae scientiarium er artium in Zadar : Indeks radova Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru, sv. 1. do sv. 20.
31534 | Sv. 20(1973) = Acta Instituti Academiae jugoslavicae scientiarium er artium in Zadar
31605 | Sv. 24(1977)
37180 | Sv. 59(2017)
31528 | Sv. 19(1972) = Acta Instituti Academiae jugoslavicae scientiarium er artium in Zadar
31522 | Sv. 18(1971) = Acta Instituti Academiae jugoslavicae scientiarium er artium in Zadar
31496 | Sv. 16-17(1969) = Acta Instituti Academiae jugoslavicae scientiarium er artium in Zadar
31519 | Sv. 26(1979)
31569 | Sv. 21(1974) = Acta Centri Academiae scientiarum et artium Slavorum meridionalium Iaderae constituti
31590 | Sv. 22-23(1976) = Acta Centri Academiae scientiarum et artium Slavorum meridionalium Iaderae constituti

≈ 9  Povezani koncepti

rreprreprreprreprreprreprreprrep
88871 | Matica dalmatinska, (Zadar
86747 | Državni arhiv, (Zadar
88568 | Hrvatska čitaonica, (Zadar
89224 | Međunarodni znanstveni skup Hrvati i Ilirske pokrajine : (1809.-1813.), (Zagreb, Zadar ; Zagreb ; Zadar
88870 | Hrvatska knjižarnica, (Zadar
89352 | Samostan Sv. Marije, (Zadar
88049 | Sveučilište, (Zadar
86390 | Arheološki muzej, (Zadar
rrep
14664 | Medulić Schiavone, Andrija (slikar, grafičar, crtač, bakrorezac