Broj zapisa26.612
Broj koncepata16.437
Metapodaci624.585
Broj dijelova754.123
Broj datoteka33.218
Pohranjeno265.57 GB
NazivArheološki radovi i rasprave = Acta et dissertationes archaeologicae
Naziv (skraćeni)Arheološki radovi
ISSN (tisak)05708958
  
Koncept Zbirka
rrep
qrcode

≈ 28  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
28563 | Antropološka analiza kasnosrednjovjekovnog groblja kraj crkve Sv. Franje na Opatovini u Zagrebu
26079 | Knj. 16(2009)
28558 | Reljefna terra sigillata iz Westerndorfa s područja Cibala (Vinkovci, istočna Hrvatska)
28561 | Obrazina kasnoantičke kacige iz Vinkovaca
28559 | The statue base of Fulvia Plautilla from Municipium lasorum
26096 | Knj. 15(2007)
28560 | Nalaz građevine s apsidom u Drugoj ulici u Sisku
28556 | Rimska kamena urna iz Ridera - Danila Gornjeg kraj Šibenika
28564 | Mihovil Mandić kao arheolog
28565 | Luka Bekić: Zaštitna arheologija u okolici Varaždina. Arheološka istraživanja na auto-cesti Zagreb - Goričan i njezinim prilaznim cestama, s prilozima Darka Komše i Zorka Markovića, Zagreb, 2006. : [prikaz]