Broj zapisa26.533
Broj koncepata16.415
Metapodaci623.263
Broj dijelova752.172
Broj datoteka33.106
Pohranjeno265.00 GB
NazivArheološki radovi i rasprave = Acta et dissertationes archaeologicae
Naziv (skraćeni)Arheološki radovi
ISSN (tisak)05708958
  
Koncept Zbirka
rrep
qrcode

≈ 28  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
28563 | Antropološka analiza kasnosrednjovjekovnog groblja kraj crkve Sv. Franje na Opatovini u Zagrebu
28560 | Nalaz građevine s apsidom u Drugoj ulici u Sisku
26096 | Knj. 15(2007)
28558 | Reljefna terra sigillata iz Westerndorfa s područja Cibala (Vinkovci, istočna Hrvatska)
28556 | Rimska kamena urna iz Ridera - Danila Gornjeg kraj Šibenika
28559 | The statue base of Fulvia Plautilla from Municipium lasorum
28561 | Obrazina kasnoantičke kacige iz Vinkovaca
28564 | Mihovil Mandić kao arheolog
26079 | Knj. 16(2009)
28565 | Luka Bekić: Zaštitna arheologija u okolici Varaždina. Arheološka istraživanja na auto-cesti Zagreb - Goričan i njezinim prilaznim cestama, s prilozima Darka Komše i Zorka Markovića, Zagreb, 2006. : [prikaz]