Broj zapisa30.594
Broj koncepata16.586
Metapodaci639.539
Broj dijelova816.626
Broj datoteka37.777
Pohranjeno299.72 GB
86 (1-10)
NazivStari pisci hrvatski
Bibliografska razinac - zbirna jedinica
  
Nadređeni Knjižnica
Podređeni Povezano: 49
rrep
1
NazivRAD
Mjesto izdavanjaZagreb
Početna godina izdavanja1867
  
Nadređeni Knjižnica
Podređeni Povezano: 45
rrep
2
NazivPosebna izdanja HAZU. Prilozi za strategiju hrvatskog razvoja
Naziv (skraćeni)Prilozi Strategija
  
rrep
3
NazivBolesti dojke
Naziv (skraćeni)BD
ISSN (tisak)18495591
OpisSerija od 2015. g.
  
rrep
4
NazivFilologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Naziv (skraćeni)Filologija
ISSN (tisak)0449363X
ISSN (online)18488919
  
rrep
5
NazivArti musices
Naziv (skraćeni)AM
ISSN (tisak)05875455
ISSN (online)18489303
OpisArti musices je jedini specijalizirani znanstveni muzikološki časopis u Hrvatskoj. Izlazi kontinuirano od 1969. godine u Zagrebu. Dosad je objavljeno više od 300 radova istaknutih hrvatskih i inozemnih autora, te niz izvješća, bibliografija, građe, recenzija i prikaza, otkrića, sažetaka magistarskih i doktorskih disertacija, te drugih priloga, koji svi izlažu rezultate istraživanja hrvatske glazbene baštine i glazbenog kulturološkog prostora uopće. Teme koje se u časopisu izlažu su različite: biografske, arhivske, analitičke, povijesne, sociološke, estetičke, tradicijske, ikonografske, pedagoške, akustičke itd. Mnoštvo raznolikih tema pruža zanimljivo štivo različitim strukturama čitatelja: od muzikologa i glazbenika do širokog spektra intelektualaca, koje zanima i glazbena kultura, te, napokon, do svakog, za pojedine teme zainteresiranog ljubitelja glazbe.
  
rrep
6
NazivZbirka sadrenih odljeva stećaka od XIII do XVI st.
OpisDigitalnom zbirkom Gliptoteke HAZU obuhvaćena je građa stalnog postava iz Zbirke sadrenih odljeva stećaka gdje je izloženo 32 eksponata. Stećci su u svjetskoj kulturnoj baštini jedinstveni kao nadgrobni kameni spomenici monolitnog karaktera nastali u srednjem vijeku u razdoblju od 13. do 16. stoljeća. Nalaze se na teritoriju četiri države te predstavljaju dio zajedničke tradicije i kulture tih naroda. Evidentirano je oko 70.000 stećaka na 3300 lokaliteta. Naziv stećak dolazi od glagola stajati. Nazivaju ih još i kamik, bilig, kâm, zlamen, kuća i vječni dom, a u narodu: mramorje, mramori, grčko, kaursko, divsko groblje, svatovsko groblje, mašet. Stećci su se postavljali iznad grobnog mjesta kao klasični nadgrobni spomenik, te su obično označavali jedan, ali ponekad i više grobova. U stalnom postavu izloženo je 32 eksponata, koji su većinom odliveni za izložbu L'Art medieval Yougoslave održanoj u Parizu 1950. godine. Neki su odljevi danas bolje sačuvani od originala koji stoje na otvorenom in situ i zbog izloženosti okolišu i atmosferilijama znatno su oštećeni. Većina izloženih stećaka potječe iz jedne od najvećih i najbogatijih nekropola - Radimlje kraj Stoca u Bosni i Hercegovini. Od Hrvatskih nekropola u postavu su zastupljeni stećak i fragment ploče iz Brotnica u Konavlima (kod crkve sv. Luke). U Hrvatskoj je najgušća koncentracija stećaka na području cijele Dalmatinske zagore, širem području neretvanske doline i dubrovačkom području. Izdvojene primjerke imamo u Lici, Kordunu, Baniji i Slavoniji. Stećci se međusobno razlikuju oblikom, veličinom i načinom ukrašavanja. Prema oblicima u kojima ih se izrađuje dijele se u nekoliko osnovnih tipova: ploča, sanduk, sljemenjak, stup i križina-krstača. Ornamenti se dijele u nekoliko skupina: socijalni i religiozni simboli (različiti oblici križeva, oruđe, oružje, mladi mjesec i zvijezde, antropomorfni ljiljani, solarni motivi itd.) figuralne predstave (prikazi muškaraca i žena, borbe, turniri, lov, povorke ljudi, tzv. posmrtna kola, prikazi životinja) te brojni vegetabilni i geometrijski ornamenti. Majstori koji su klesali stećke nazivaju se kovači a izrađivali su ih u dvije klesarske tehnike, niskom i plitkom reljefu. Natpise na stećcima sastavljaju dijaci. Oni su odraz pismenosti koja je obuhvaćala gotovo sve slojeve društva, ponajviše plemstvo i crkvenu vlast. Natpisi na stećcima pisani su isključivo ćirilicom, a po sadržaju su različiti i mogu se podijeliti dvije osnovne skupine: vjerski ili religiozni i svjetovni. Materijal za izradu stećaka najčešće je vapnenac, a u krajevima gdje ga nije bilo, klesani su od serpentina, škriljevca, konglomerata sedre i drugih vrsta kamena. Kamenolomi za vađenje kamena za stećke uglavnom su bili u blizini groblja što je bilo od izuzetne važnosti zbog transporta i težine kamenih blokova do nekoliko tona. Stećci su 2016. godine uvršteni na UNESCO popis kulturne baštine.
  
rrep
7
NazivZlatko Kauzlarić Atač
  
rrep
8
NazivDubrovnik Annals
Naziv (skraćeni)Dubrovnik Annals
ISSN (tisak)1331-3878
ISSN (online)1848-8153
  
rrep
9
NazivLadislav Šaban - Fotografije orgulja (lokaliteti)
OpisZbirku čine fotografije orgulja nastale tijekom 1960-ih i 1970-ih godina kada je Ladislav Šaban sa suradnicima Eminom Armanom i Božidarom Grgom sakupljao podatke o orguljama u Hrvatskoj za Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture. Fotografije su podijeljene po lokalitetima. Digitalizirane su fotografije dijela hrvatskog priobalja – lokaliteti od Se do Ž. Veći dio ove zbirke znatno je ostećen zbog neadekvatne pohrane prije preuzimanja od strane Odsjeka za povijest hrvatske glazbe HAZU. Projekt digitalizacije ostvaren je zahvaljujući financijskoj potpori Ministarstva kulture Republike Hrvatske.
  
rrep
10
86 (1-10)