lorem ipsum

  
Uredništvo:


Jasenka Ferber Bogdan (Arhiv za likovne umjetnosti/Fine Arts Archives)
Ozana Iveković (Odsjek za povijest hrvatskog kazališta/Division of the History of the Croatian Theatre)
mr.sc. Vedrana Juričić (Knjižnica/Library)
Lucija Konfic (Odsjek za povijest hrvatske glazbe/Division of the History of the Croatian Music)


Nakladnik:

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zrinski trg 11, 10000 Zagreb

Idejno rješenje i programiranje mrežnog mjesta Digitalna zbirka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izradila je tvrtka ArhivPRO d.o.o., povezivanje i održavanje baza tvrtka ArhivPRO d.o.o.