lorem ipsum

  

Fragmenti


Fragmenti sadrže digitalne kopije pojedinih dijelova knjiga iz Zbirke starih i rijetkih knjiga. Preslike su izrađene na zahtjev korisnika amaterskom opremom u prostorijama Knjižnice.