Broj zapisa31.507
Broj koncepata16.746
Metapodaci653.675
Broj dijelova876.009
Broj datoteka38.700
Pohranjeno337.67 GB
Povezani zapisi:

NazivPleistocen
  
rrep
 
18 (1-10)
NazivDonjopleistocenska fauna koštane breče kod sela Dubci u Dalmaciji
  
Matična publikacija RAD : Knj. [12!](1967)
rrep
1
NazivEin Beitrag zur Kenntnis der oberpleistozänen Anuren Jugoslawiens
  
Matična publikacija RAD : Knj. 22(1987)
rrep
2
NazivGornjopleistocenska avifauna iz Smolućke pećine (JZ Srbija, Jugoslavija)
  
Matična publikacija RAD : Knj. 24(1990)
rrep
3
NazivGornjopleistocenska fauna nižih vertebrata iz Smolućke pećine u jugozapadnoj Srbiji
  
Matična publikacija RAD : Knj. 24(1990)
rrep
4
NazivGornjopleistocenska paleofaunula iz spilje Očauše kod Teslića (SR Bosna i Hercegovina)
  
Matična publikacija RAD : Knj. 23(1988)
rrep
5
NazivGornjopleistocenske ornitofaune iz pećina sjeverozapadne Hrvatske
  
Matična publikacija RAD : Knj. 17(1975)
rrep
6
NazivGornjopleistocenski sedimenti istočne Slavonije (Hrvatska)
  
Matična publikacija RAD : Knj. 20(1984)
rrep
7
NazivHijenske pećine u doba pleistocena na području Hrvatske
  
Matična publikacija RAD : Knj. 17(1975)
rrep
8
NazivKopnene kornjače roda Testudo Linné, 1758. iz pleistocenskih naslaga Crvene stijene kod Petrovića u Crnoj Gori
  
Matična publikacija RAD : Knj. 19(1983)
rrep
9
NazivMimomys (Pusillomys) pusillus (Méhely, 1914) iz donjeg pleistocena kod Mola u Bačkoj
  
Matična publikacija RAD : Knj. 24(1990)
rrep
10
18 (1-10)