Ljubljana
Ljubljana
Povezani zapisi
Abecedarium / [Primož Trubar ; spremna beseda Branko Berčič]Abecedarivm, oli tabliza, is katere se vsaki more lahku inu vkratkim, brati inu pissati nauuzhiti / [Primož Trubar, Felician Truber ; pogovor na slovenskom jeziku napisao Branko Berčić]Arheološka poročila : Archeological reports : reports on excavations in Ljubljana, at Novo mesto and on Panorama of Ptuj : poročilo o izkopavanjih v Ljubljani, Novem mestu in na Panorami v PtujuBabishtvo ali Porodnizharski vuk sa babize / pisal ... Janes Matoshek ..Bibliografia hrvatska (1860) z Dodatkom (1863) / Ivan Kukuljević Sakcinski ; [spremna beseda Tomislav Jakić ; urednik Tone Glavan]Brascno dvhovno s' molituami i s' prexuhkom mvke Isvsove rasmisglieuanyem dopernesceno, i sloxeno suakemu, ki se nahaya pridruxen Braschine svetoga Krixa vduighgnenoy, i nereyenoy v Reke, poli otac Druxbe Isusoue ..Carniolia antiqua et nova. Antiqua Japydica, Hyperborea, Celtica, Pannonica, Norica, Istrica, Carnica, Romana, Vandalica, Gotthica, Langobardica, Slavica, Avarica, Francica. Nova Germanica, Slavica, Francica, Bavarica, Austriaca, sive inclyti ducatus Carnioliae annales sacro-prophani ab orbe condito ad nostram usque aetatem per annorum seriem chronographice digesti in duos tomos. Cum antiquorum lo / Authore Joanne Ludovico Schönleben, ..<[> Conciones juxta libellum Exercitiorum] s. p. Ignatij : in singulas anni Dominicas digestae per P. Bartholomaeum Bassar ... : Pridige is bukviz imenvanih Exercitia s. ozheta Ignazia : sloshene na usako nedelo zhes lejtu