Okrugli stol Alternativna biljna proizvodnja u strukturnim promjenama hrvatske poljoprivrede(2004 ; Zagreb)
Okrugli stol Alternativna biljna proizvodnja u strukturnim promjenama hrvatske poljoprivrede(2004 ; Zagreb)