Međunarodni znanstveni skup Josip Juraj Strossmayer(2005 ; Zagreb, Đakovo ; Zagreb ; Đakovo)
Međunarodni znanstveni skup Josip Juraj Strossmayer(2005 ; Zagreb, Đakovo ; Zagreb ; Đakovo)