Izložba Pola vijeka hrvatske umjetnosti(1938-1939 ; Zagreb)
Izložba Pola vijeka hrvatske umjetnosti(1938-1939 ; Zagreb)