Savez sindikata Hrvatske. Gradsko vijeće(Zagreb)
Savez sindikata Hrvatske. Gradsko vijeće(Zagreb)