Bartning, Otto
Biografska napomena

arhitekt

arhitekt