Babić, Stjepan
Babić, Stjepan
Biografska napomena

Babić, Stjepan, jezikoslovac, Oriovac, 29. 11. 1925. Osnovnu školu završio u Oriovcu, a gimnaziju pohađao u Sl. Brodu, Osijeku i Zagrebu, gdje je maturirao 1947. 1949. upisao je na Filozofskome fakultetu u Zagrebu Narodni jezik i književnost (A), Ruski jezik i književnost (B), Njemački jezik (C). 1955. diplomirao je i odmah postao asistent na istome fakultetu, na katedri za hrvatski jezik i književnost. Disertaciju Sufiksalna tvorba pridjeva u suvremenom hrvatskom ili srpskom književnom jeziku obranio je 1962. na istom fakultetu i 1963. postaje docent, 1970. izvanredni, a 1975. redoviti profesor što ostaje do umirovljenja 1991. Od 1977. član je suradnik HAZU, od 1986. izvanredni, a od 1991. redoviti član. Urednik je Jezika od 1963., a od 1970. je glavni i odgovorni urednik. Član je Glavnoga odbora MH, a od 1989.-1992. bio je i potpredsjednik. Član je Hrvatskoga filološkoga društva i njegova Predsjedništva. Od 1993. do1997. bio je zastupnik Županijskoga doma Sabora RH izabran u Brodsko-posavskoj županiji. Bavi su prvenstveno problematikom suvremenoga hrvatskoga književnoga jezika, posebno tvorbe riječi. U svome jezikoslovnome radu nastoji pronaći sustav, a u njemu mjesto svake jezične jedinice o kojoj raspravlja. Zaključke donosi na temelju veoma opsežne jezične dokumentacije koju je skupio. Nagrade i odličja: Jubilarna plaketa Školske knjige, povodom 20. obljetnice poduzeća Zagreb, 1970; Zlatna značka Školske knjige, Zagreb, 1990; Nagrada Bartola Kašića za značajnu znanstvenu djelatnost oblasti društveno-humanističkih znanosti u području proučavanja hrvatskog književnog jezika, Zagreb, 1991; Red Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića za osobite zasluge u znanost, Zagreb, 1995; Spomenica Domovinskoga rata za dugi djelatni način, Zagreb, 1995; Spomenica domovinske zahvalnostiza časnu i uzornu službu za razdoblje od pet godina, Zagreb, 1995; Red Ante Starčevića, Zagreb, 1996.

Povezani zapisi - autorstvo
Povezani zapisi - Predmet
jezikoslovac