Cambi, Nenad
Cambi, Nenad
Biografska napomena

Rođen 21. veljače 1937.god. u Splitu. Osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju završio u Splitu. Diplomirao (1962.), magistrirao (1973.) i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1975). Radio kao kustos, viši kustos Arheološkog muzeja u Splitu. Od 1976.god. je honorarni docent, te od 1981.god. honorarni izvanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Zadru. Od 1980. do 1982. ravnatelj Arheološkog muzeja u Splitu. 1. prosinca. Godine 1986. izabran je za redovnog profesora. Reizabran za redovnog profesora 1990. U trajno zvanje redovnog profesora izabran godine 1997. Primio je godišnju nagradu grada Splita 1980. (za kulturu) i godišnju nagradu grada Splita za godinu 1994. (za znanost). Godišnje nagrade za znanost lista Slobodna Dalmacija za godine 1988. i 2002. (nagrada Kruno Prijatelj) te godišnju nagradu Matice Hrvatske za zananost (Oton Kučera) za godinu 2002. Iste godine dobio i godišnju nagradu Hrvatskog arheolokog društva Zagrebu (Josip Brunšmid). Nagrada J.J. Strossmayer za humanističke znanosti dodijeljena mu je za 2005. Godine 2008. sa skupinom autora (M. Dizdar, R. Matijašić, B. Kuntić Makvić, M. Zaninović, M. Miličević, M. Sanader i N. Cambi, urednica M. Sanader) dobio nagradu INE za knjigu “Kroatien in der Antike”, Mainz 2007. Dobio i nagradu Frane Bulić Hrvatskog arheološkog društva 2009. za životno djelo. Nagradu za životno djelo grada Splita dobio godine 2010. Bio je predsjednik Nacionalnog odbora XIII. Međunarodnoga kongresa za starokršćansku arheologiju (Split-Poreč) godine 1994. Otada je član Commitato promotore dei Congressi internazionali per l' arheologia Crisatiana sa sjedištem u Vatikanu koji se brine za održavanje kongresa za starokršćansku arheologiju. Jedan je od pionira podmorske arheologije u Hrvatskoj. Najvažnije podmorska istraživanja zaštitnog karaktera uvala Vela Svitnja i uvala Špinut u Splitu te druga rekognosciranja zaštitno-znanstvenog karaktera. Odlikovan je redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića.

Povezani zapisi - autorstvo
Povezani zapisi - Predmet
arheolog